Historie kazatelů na sboru ČCE v Berouně

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 10. 1939 30. 11. 1940 f Jaromír Klimecký farář
15. 3. 1941 30. 9. 1971 f Ladislav Blecha farář
1. 10. 1971 31. 3. 1986 v Alena Balabánová vikářka
1. 10. 1986 30. 4. 1990 j Samuel Hejzlar Ing. diakon
1. 10. 1991 31. 12. 1993 v Emil Pospíšil vikář
1. 2. 1994 30. 9. 2011 f Dagmar Ondříčková vikářka; od 1.4.1997 farářka
11. 11. 2013 11. 11. 2020 f Mikuláš Vymětal Th.D. farář
1. 10. 2020 30. 9. 2023 f Jordan Tomeš
  • Aktualizace: 11. 07. 2022, FS ČCE BEROUN

Schematismus – poslední změny