f. Jordan Tomeš 

email:

mimo službu
nar.: 1993

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru funkce pozn.
1. 10. 2020 13. 9. 2023 BEROUN v činné službě / farář

  • Aktualizace: 25. 10. 2023, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny