f. Mikuláš Vymětal Th.D.

adresa:
pracovna
Korunní 60
120 00 Praha 2 - Vinohrady
tel: 731 473 457
email:

v činné službě
nar.: 1971

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 10. 1998 31. 8. 1999 na vikariátu
1. 9. 1999 30. 6. 2000 PRAHA 2 - VINOHRADY farář
1. 10. 2000 30. 9. 2005 PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE farář
1. 10. 2005 10. 11. 2013 seniorátní farář pražského seniorátu – s určením pro mládež
11. 11. 2013 11. 11. 2020 BEROUN farář
1. 9. 2015 31. 12. 2023 celocírkevní farář pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené

  • Aktualizace: 12. 11. 2020, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny