Historie kazatelů na sboru ČCE ZÁDVEŘICE - RAKOVÁ

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1903 r. 1903 f Bohumil Radechovský vikář
8. 9. 1904 08/1908 f František Pokora farář
6. 1. 1911 20. 3. 1921 f Josef Jadrníček farář; 15.11.1933 - 31.12.1945 senior Brněnského seniorát
10. 1. 1922 31. 12. 1937 f František Pokora farář
1. 11. 1932 31. 8. 1934 f Antonín Blažek diakon (dříve Zádveřnice - Zlín)
23. 8. 1935 14. 7. 1936 f Lubomír Moravec farář s určením pro Zlín
15. 11. 1937 28. 2. 1938 f František Janovský výpomocný kazatel
1. 8. 1938 15. 10. 1938 f Gustav Říčan vikář
13. 11. 1938 30. 6. 1977 f Jan Hejda farář
1. 10. 1977 31. 1. 1987 f Bohuslav Vik farář
1. 11. 1995 31. 10. 1997 j Alena Viková jáhenka
1. 11. 1997 31. 10. 1998 j Alena Viková farářka
1. 9. 1999 01/2002 f Jan Tkadleček farář
1. 9. 2003 30. 10. 2006 f Jiří Klimeš farář
1. 11. 2006 31. 10. 2018 f Miloš Vavrečka farář
1. 7. 2020 30. 6. 2025 f Pavel Šebesta
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE ZÁDVEŘICE - RAKOVÁ

Poslední změny - schematismus