Historie kazatelů na sboru ČCE ve Šternberku

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 2. 1950 28. 2. 1951 f Bohumír Sedliský vikář
27. 11. 1951 5. 5. 1956 f Zdeněk Bareš vikář
6. 5. 1956 5. 2. 1962 f Zdeněk Bareš farář
1. 7. 1962 5. 9. 1964 f Josef Hromádka vikář
6. 9. 1964 30. 6. 1979 f Josef Hromádka farář
1. 9. 1979 31. 8. 1989 f Jan Amos Dvořáček farář
1. 12. 1989 31. 12. 1993 f Jaromír Sečkař vikář
1. 8. 1995 31. 8. 2002 f František Hruška jáhen
1. 10. 2003 31. 7. 2013 f Vlastislav Stejskal farář
1. 10. 2013 31. 8. 2016 f Jana Hofmanová farářka
1. 2. 2018 31. 12. 2022 f Jana Rumlová farářka
  • Aktualizace: 02. 01. 2023, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny