Historie kazatelů na sboru ČCE v Sázavě

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1786 r. 1787 f Jan Bodnar farář
r. 1787 r. 1791 f Mikuláš Toronay farář
r. 1825 r. 1827 f Aron Settinius farář
r. 1827 r. 1874 f Josef Esteřák farář
r. 1870 r. 1899 f Jan Mareš farář
1. 11. 1895 27. 2. 1898 f Jaroslav Urbánek vikář
1. 2. 1900 31. 10. 1902 f Čeněk Fiala farář
22. 3. 1903 28. 1. 1924 f Jakub Caha farář
1. 1. 1925 30. 6. 1929 f Josef Marek farář
15. 8. 1929 3. 7. 1943 f Emil Pokorný
1. 2. 1939 30. 4. 1939 f Miroslav Rodr vikář
1. 3. 1939 31. 8. 1939 f Bedřich Trégl seniorátní vikář
29. 3. 1944 13. 5. 1947 f Bohuslav Teplý ThDr farář; 1.10.1945 - 2.3.1946 voj. služ.
1. 1. 1949 31. 1. 1971 f Vladimír Doule farář
1. 4. 1971 31. 8. 1989 f Jan Čapek farář
1. 10. 1990 31. 7. 2007 f Jan Široký farář
1. 9. 2007 31. 8. 2016 f Petr Gallus Th.D. farář
1. 1. 2010 31. 12. 2013 pp Dana Tichá pastorační pracovnice
1. 1. 2014 31. 12. 2023 pp Drahomíra Pešlová pastorační pracovnice
1. 9. 2017 31. 8. 2032 f Alžběta Hatajová farářka
  • Aktualizace: 13. 07. 2022, FS ČCE SÁZAVA

Schematismus – poslední změny