Historie kazatelů na sboru ČCE ČERNILOV

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1860 r. 1915 f Justus Szalatnay farář; předtím superin. vikář ve Vanovicích
1. 8. 1887 20. 5. 1892 f Jan Václavík vikář Černilov a katecheta Hradec Králové
20. 5. 1892 14. 7. 1896 f Otmar Hrejsa farář pro Hradec Králové (Lutherův ústav)
1. 4. 1904 30. 6. 1920 f Justus Lidmil Hruška farář
1. 4. 1908 6. 10. 1909 f Josef Šlechta vikář
20. 3. 1910 14. 3. 1911 f Vladimír Martínek vikář
1. 4. 1911 15. 12. 1912 f Josef Kantorek vikář
11. 8. 1913 2. 3. 1916 f Ladislav Funda vikář
2. 3. 1916 31. 7. 1920 f Ladislav Funda farář
1. 11. 1920 31. 3. 1921 f Josef Dvořák farář
18. 8. 1921 31. 10. 1951 f Štěpán Pavlinec farář
1. 9. 1940 31. 1. 1945 f Štěpán Milan Pavlinec učitel náboženství a diakon (Thst.)
1. 4. 1952 7. 1. 1979 f Emil Jelínek ThDr. farář
1. 7. 1980 15. 10. 1987 f Lubomír Linka farář
1. 1. 1990 31. 12. 2003 f Josef Bartošek jáhen
1. 3. 2004 31. 8. 2008 j Lydie Kuželová jáhenka
1. 9. 2009 31. 8. 2011 f Radim Žárský
1. 11. 2012 31. 12. 2020 f Rut Brodská farářka
  • Aktualizace: 23. 06. 2021, FS ČCE ČERNILOV

Poslední změny - schematismus