Historie kazatelů na sboru ČCE v Rané u Hlinska

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
12/1783 r. 1784 f Štěpán Rimány farář
1. 12. 1913 12. 10. 1920 f Bohuslav Straka farář
r. 1922 r. 1923 f Jaroslav Timoteus Štulc výpomocný kazatel
10. 5. 1925 9. 11. 1928 d Dalibor Eduard Timoteus Molnár diakon
1. 10. 1928 30. 6. 1946 f Čeněk Lešetický farář
16. 4. 1943 31. 1. 1945 f Zbyněk Laštovka diakon (Thst) pro Hlinsko
1. 2. 1948 31. 12. 1948 f Jindřich Výborný vikář
1. 1. 1949 31. 1. 1993 f Jindřich Výborný farář
15. 5. 1959 31. 12. 1996 v Jitka Veselá Mgr. vikářka RAKOVNÍK
1. 5. 1993 30. 9. 1995 f Naděje Čejková vikářka
1. 9. 2005 31. 8. 2015 f Marta Sedláčková farářka
  • Aktualizace: 11. 07. 2022, FS ČCE RANÁ u Hlinska

Schematismus – poslední změny