f. Naděje Čejková 

adresa:
Straněnská 837
539 01 Hlinsko
tel: 469 319 050
mobil: 604 284 774
email:

v činné službě
na sborech: nar.: 1962
poznámka: 0,5 úvazek

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru funkce pozn.
1. 11. 1985 25. 8. 1982 Seniorát chrudimský v činné službě / vikář seniorátní vikářka; z toho část na mateřské dovolené
1. 5. 1993 30. 9. 1995 RANÁ u Hlinska v činné službě / vikář vikářka
1. 10. 1995 30. 9. 2001 mimo službu / farář
1. 10. 2001 31. 12. 2025 HLINSKO v činné službě / farář farářka
1. 1. 2023 31. 12. 2025 RANÁ u Hlinska v činné službě / farář

  • Aktualizace: 04. 02. 2022, uživatel Evangnetu Hana Jandíková