f. Štěpán Rimány  (zemř.)

adresa:
(adresa nenalezena)
zemřelí
nar.: 1758
poznámka: ordinován pro službu v čes. zemích 20.11.1783 superint. Szalayem v Šariššském Potoku

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
12/1783 r. 1784 RANÁ u Hlinska farář
r. 1784 r. 1807 LYSÁ nad Labem farář; přeložil zde Komenského Labyrint do maďarštiny
r. 1807 r. 1839 farář VYSOKÁ u Mělníka (nyní kaz. stanice Mělník)

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, uživatel Evangnetu Hana Jandíková

Poslední změny - schematismus