Historie kazatelů na sboru ČCE v Brně I

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
30. 10. 1883 1. 6. 1906 f Václav Pokorný diasporní kazatel
2. 6. 1906 30. 6. 1929 f Václav Pokorný farář
3. 2. 1921 11. 5. 1925 f Štěpán Šoltész farář
1. 9. 1921 30. 9. 1932 v Bohumil Procházka vikář
1. 9. 1926 23. 9. 1929 f Jan Dus vikář
1. 8. 1929 14. 2. 1950 f Viktor Hájek farář; 1.1.1940 - 31.1.1947 senior Brněnského seniorátu; 1.2.1947 - 14.2.1950 náměstek synod. seniora
1. 8. 1932 22. 1. 1934 f Emil Stehlík vikář
1. 10. 1932 30. 9. 1948 v Bohumil Procházka katecheta
7. 5. 1934 15. 4. 1936 f Bohumír Koutný vikář
1. 9. 1935 31. 8. 1936 f Josef Hornych vikář
1. 9. 1936 30. 6. 1938 f Miloš Krybus vikář
1. 12. 1937 30. 9. 1938 f Bohumil Lopour vikář
15. 10. 1938 31. 1. 1941 f Josef Veselý vikář
24. 11. 1939 30. 4. 1943 f Jan Pokorný diakon (Thst)
1. 9. 1942 31. 3. 1943 f Jiří Ruml vikář
1. 6. 1943 31. 5. 1945 f Miloslav Hájek diakon (Thst) Brno
1. 10. 1945 30. 6. 1947 f Hynek Merta vikář původního sboru Brno
1. 7. 1947 31. 7. 1949 f Ladislav Horák vikář
1. 8. 1949 31. 12. 1950 f Jaroslav B. Staněk vikář
15. 12. 1951 14. 6. 1968 v Irena Popelářová Mgr. vikářka Brno Opletalova
1. 2. 1952 31. 12. 1991 f Jan Pokorný 1.3.1969 - 12.11.1981 náměstek syn.seniora
1. 10. 1964 31. 1. 1965 v Marta Pešková Mgr. vikářka
1. 8. 1968 30. 11. 1968 f Daniela Brodská diakonka
1. 12. 1968 30. 5. 1972 f Daniela Brodská vikářka
15. 7. 1971 30. 6. 1978 f Emil Stehlík výpomocný vikář
1. 7. 1978 30. 11. 1983 v Milan Klapetek Mgr. vikář
1. 12. 1989 31. 8. 1996 f Olga Tydlitátová vikářka
1. 9. 1992 31. 10. 1992 f Pavel Kalus vikář
1. 11. 1992 30. 6. 1998 f Pavel Kalus farář
1. 9. 1996 31. 8. 2016 f Olga Tydlitátová farářka
1. 9. 1998 31. 12. 2022 f Jiří Gruber farář
1. 11. 2008 31. 12. 2018 pp Marie Melicharová pastorační pracovnice
1. 9. 2016 31. 8. 2021 f Jana Hofmanová farářka
1. 9. 2018 31. 12. 2022 pp Marie Matoulková
1. 1. 2019 28. 2. 2021 pp Helena Pacasová
1. 9. 2021 31. 8. 2026 f Ondřej Macek
1. 9. 2021 31. 8. 2026 f Iva Květonová
  • Aktualizace: 20. 10. 2022, FS ČCE BRNO I

Schematismus – poslední změny