pp. Marie Matoulková 

adresa:
Opletalova 600/6
602 00 Brno 2
tel: 542 211 453
email:
(sbor)
v činné službě
na sboru: BRNO I (od roku 2018)
nar.: 1952

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 9. 2018 31. 12. 2022 BRNO I

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny