f. Pavel Kalus 

adresa:
Betlémská kaple, Prokopova 4/216
130 00 Praha 3 - Žižkov

mobil: 776 022 942
email:

v činné službě
na sboru: PRAHA 3 - ŽIŽKOV I (od roku 2011)
administruje: FS ČCE ŠKVOREC
nar.: 1958
poznámka: Diakonie ČCE

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 9. 1986 31. 8. 1992 PROSETÍN u Bystřice nad Pernštejnem vikář
1. 9. 1992 31. 10. 1992 BRNO I vikář
1. 11. 1992 30. 6. 1998 BRNO I farář
1. 7. 1998 30. 6. 2003 KROUNA farář
1. 7. 2003 28. 2. 2007 ÚCK - tajemník pro výchovu a vzdělávání
1. 3. 2007 31. 7. 2011 mimo církevní službu (Diakonie ČCE)
1. 10. 2011 31. 12. 2023 PRAHA 3 - ŽIŽKOV I farář

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny