f. Tomáš Pavelka  (ústecký senior)

adresa:
FS ČCE v Lounech
Českých bratří 1510
440 01 Louny
tel: 608 772 678,
608 369 399
email:

v činné službě
na sboru: LOUNY (od roku 2005)
na sboru: ŽATEC (od roku 2020)
senior: ústeckého seniorátu
nar.: 1979

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru funkce pozn.
1. 9. 2005 30. 9. 2028 LOUNY v činné službě / farář farář
1. 10. 2020 30. 9. 2028 ŽATEC v činné službě / farář

  • Aktualizace: 25. 10. 2023, ÚCK (synodní rada) Dana Kamasová

Schematismus – poslední změny