Bible kralická - Ž 22,2

Ž 22,2 (2,3) Bože můj, přes celý den volám, a neslyšíš, i v noci, a nemohu se utajiti.