Bible kralická - Mt 15,11

Mt 15,11 Ne to, což vchází v ústa, poskvrňuje člověka, ale což z úst pochází, toť poskvrňuje člověka.