Bible kralická - Jb 1,11

Jb 1,11 Ale vztáhni nyní ruku svou, a dotkni se všeho, což má, nebude-liť zlořečiti v oči.