Bible kralická - Iz 49,12

Iz 49,12 Aj, tito zdaleka přijdou, aj, onino od půlnoci a od moře, a jiní z země Sinim.