Bible kralická - Ga 3,27

Ga 3,27 Nebo kteřížkoli v Krista pokřtěni jste, Krista jste oblékli.