Dionýsovská misie v Česku dnes

Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
(19.1.2023, rubrika: Kázání)


Jak lze propagovat a obhajovat bakchický prožitek spojený s pitím vína – dnes, kdy je oficiální postoj společnosti vůči alkoholu spíše, a jak uvidíme, stále více kritický?


Nahlédneme spolu do tiskového materiálu ve vinařství asi nejrozšířenějšího – do katalogu, který vydává každý rok Národní vinařské centrum, a rozdává jej všem návštěvníkům Salónu vín ČR – těch je asi 20.000 za rok, počet dlouhodobě mírně roste. V úvodu této brožurky jsou vždy Úvodní slova vinařských funkcionářů (předsedy Národního vinařského centra – dále jen NVC, prezidenta Svazu vinařů – dále jen SV, v ročníku 06/07 i hejtmana), která mají za cíl propagovat národní Salón vín a vůbec pití českých a moravských vín. Snad tedy přeháním málo, když toto řečnění nazývám dionýskou misií. (Dionýsos/Bakchus je antickým bohem vína, katalog 2015 výslovně připomíná, že víno je o „božský nápoj“.)

Našel jsem na netu katalogy za roky 2006/07 a pak nepřerušenou řadu 2014 až 2022, tedy celkem 10 ročníků. (Osobní poznámka – Salón ve sklepení valtického zámku navštěvuji už asi 20 let, ale katalogy si neukládám.) Z četby jejich úvodních slov je nejdříve patrné, že funkcionáři zde využívají možností, že jsou ve vlastním prostoru, kde mohou mluvit svobodně - a mluví až protistátně. Na druhou stranu jsou v mluvení o víně ve volbě slov velmi obezřetní. Všimněme si proto nedříve

1. O čem se nemluví

Jméno toho boha se nikde nezmiňuje. Zřejmě nesmí zmínit, je totiž synonymem nespoutanosti. Souvisí to s následujícím:

Nemluví se o rizicích spojených s pitím alkoholu. Vyloučené je slovo „opojení“, natožpak „opilost“. Nejsilnějšími možnými výrazy jsou „zážitek“ a „prožitek“. (Přičemž v reálu u většiny návštěvníků aspoň k mírné opilosti dojde, což prostě lidsky vyplývá z faktu, že zaplatili za vstupné 599 Kč, a mají teď v příjemném stylovém prostředí 120 minut přístup k otevřeným láhvím stovky nejlepších českých vín.) To zamlčení můžeme nahlížet jako pokrytectví. Nebo jako disciplinu arcani (= mlčení o kultění před nechápavou veřejností. Už mytologický Dionýsos totiž věděl, že jej a jeho opojný nápoj přijímají ti, kdo se zrovna na jeho kultu nepodílí, s nedůvěrou, strachem nebo dokonce odporem.)  

2. Apologetika

Také většinu charakteristik, kterými jsou v těch úvodnících Salón, víno a vinaři opěvováni, bychom samozřejmě našli už v dionýských mýtech.

Vyzvedáváni jsou nejdříve vinaři: „vinařství je ušlechtilý koníček“ (hejtman 06/07); „čeští a moravští vinaři umí v konzumentech probouzet pro víno lásku i vášeň“ (NVC 13);  „dílo vinaře je.. ne nepodobné dílu uměleckému“ (NVC 15). A u výročí republiky ohlédnutí do minulosti: „Vzpomeňme tedy při skleničce vína našich „vinařských“ předků! Vzdejme jím dík, že pro nás uchránili tento krásný a ušlechtilý obor, že pro nás před 100 lety začala nová éra pro česká a moravská vína!“ (NVC 18).

Mnoha způsoby se pěkně mluví o prožitku spojeném s pitím vína: „Přeji vám ty nejlepší zážitky při hodnocení produktů“ (NVC 06/07); „přeji vám spoustu pozitivních emocí vyvolaných víny“ (SV 13); „přeji vám, abyste si ve společnosti nejlepších vín vychutnali každý okamžik“ (NVC 14); „měli bychom ve víně hledat výjimečný zážitek. Zážitek vůní a chutí, zážitek s kontaktu a s jinými lidskými bytostmi, zážitek s bytí na této planetě“ (NVC 19); „víno patří k životu, který je stejně jako víno dobrodružstvím... a také dobrodružstvím zážitků a prožitků, které rozumná konzumace vína určitě umocňuje. Degustace vybraných vín Salonu vín může být takovým dobrodružstvím a zároveň příjemným zážitkem.“ (NVC 20);

Síle zážitku napomáhá i prostředí: zde „ve starobylých prostorách zámku, které na nás dýchají mystériem dob minulých, a nabízí nám tak možnost zpomalit běh všedního života a vychutnat si naše … moravská a česká vína“ (NVC 17); „a jak se také na slavnostní zámecké prostory sluší, některá vína s méně jiná zase s více tituly a oceněními, v každém případě však ušlechtilá, jsou připravená poskytnout Vám nezapomenutelný zážitek při jejich degustaci.“ (NVC 18).

Chváleni jsou ti, kdo víno pijí: „většina z nás zůstává myslím patrioty a nedá dopustit na naši „rodnou“ vinorodou jižní Moravu“ (NVC 13).   

A nejvíce pochvalných přídomků je samozřejmě věnováno vínu samému.

Mnohokrát se opakují pozdravy: „dobrou chuť a na zdraví.“ (NVC 06/07 ad.) „Co s námi roste, to nám i nejvíc chutná a bezesporu nejvíce prospívá i našemu zdraví.“ (NVC 13) „Přeji všem jen to dobré a skleničkou dobrého vína připíjím zejména na zdraví, neboť jak praxe stále více ukazuje, je to stále to jediné, co se ještě nedá stoprocentně koupit.“ (NVC 21).

S vínem je spojena dobrá nálada: víno „přináší do života radost a veselí“ (SV 20) Proslov v covidovém roce je zakončený takto: „Abychom se z této dobrodružné krize vykopali s příjemnou a dobrou náladou, představujeme vám nejlepších 100 vybraných vín letošního Salonu vín..“ (NVC 21)

K vystaveným vínům také patří hodnoty ušlechtilosti: „vysoká kvalita“ (NVC 06/07), „hodnověrnost moravských vín“ (NVC 06/07), „dar, který zušlechťuje a povznáší“ (NVC 14); i vína, která se nevešla do stovky nejlepších „si odnesou svůj kus slávy“ (NVC 16); zdejší vína jsou „ušlechtilá“ (NVC 18); „sešla se zde opět vybraná společnost vín“ (NVC 18).

Hraje se zde na starobylost: víno je „nejstarší nápoj na světě“ (NVC 13), je zde „od nepaměti“ (NVC 13). A hraje se na nacionalismus: Salón slouží „k lepšímu pochopení role vína v kulturním dědictví země“ (NVC 13)

A samozřejmě, víno působí družnost: „Víno je symbolem lásky, věrnosti a důvěry.“ (NVC 13); je „medium, které nás dovede spojit“ (NVC 19). Totéž je rozvedeno do delší promluvy: „je důležité umět se uprostřed všeho toho shonu zastavit a zamyslet nad tím, co má smysl a co je opravdu důležité. Je to například přátelství. A víno a přátelé k sobě přirozeně patří. Jedno staré francouzské přísloví říká: „Ve vodě můžeš spatřit jen svůj obličej, ale ve víně můžeš uzřít srdce druhého“. Lahodné víno vychutnávané v důvěrné atmosféře, společně odborně okomentované, na jazyku poválené a po polknutí pochválené působí blahodárně na naši duši i zdraví. Dokáže násobit radost, spojovat neslučitelné, smiřovat znesvářené a osvěžit zapomenuté. Lidé družní a otevření přátelství vydrží dlouho mladí.“ (NVC 14)

Některé formulace se v hromadění pochvalných přívlastků přímo předhánějí: „Vždyť snad všichni považujeme víno za nejstarší a nejkulturnější nápoj na světě, které takřka od nepaměti spolu s olejem a chlebem představovalo posvátnou triádu jako základ života a zdraví.“ (NVC 13) „Víno spojujeme s přátelstvím a vzpomínkou, láskou i erotikou a stává se symbolem společenského postavení.“ (NVC 13). „Víno patří k životu, který je stejně jako víno dobrodružstvím..., a také dobrodružstvím zážitků a prožitků, které rozumná konzumace vína určitě umocňuje.“ (NVC 20); „jeho umírněná konzumace nás umí potěšit, povzbudit, ale také trochu vzdělat a rozšířit obzory o vnímání celé přírody“ (NVC 21)

A nakonec se zde objevují i hodnoty abstraktnější. Zde si pozornost zaslouží především velkolepá promluva o Pravdě. V katalogu 2019 se poprvé objevuje prezidentská standarda s nápisem Pravda vítězí, a možná právě to inspirovalo předsedu NVC k této řeči (kterou jsem pro zachování stylu - domnívám se totiž, že byla psána „pod vlivem“, nechal bez oprav): „Dovolte mně, abych se letos zamyslel nad vínem jako fenoménem, který doprovází a ovlivňuje lidskou společnost určitě už několik tisíciletí. IN VINO VERITAS – toto nejspíše staré římské přísloví říká, že ve víně je PRAVDA - a vzal bych toto přísloví jako axiom - tedy není o čem pochybovat, že to pravda je! Staří Římané dobývající starověký svět měli jako ti silnější pravdu vždy na své straně. Dnes máme však demokracii a zdá se, že pravdu má každý… - Základní pravdou je …, že víno je alkoholický nápoj a svou podstatou ovlivňuje chování člověka… - Nedokážu představit téměř žádnou událost v životě lidském, která by se obešla bez vína jako media, které nás dokáže spojit, dobře naladit a povzbudit naši duši. - Víno je fenoménem i dnešní doby a měli bychom v něm hledat výjimečný zážitek. Zážitek vůní a chutí, zážitek s kontaktu a s jinými lidskými bytostmi zážitek s bytí na této planetě. Je to nikdy nekončicí děj stejně jako hledání svojí PRAVDY. - Zážitek s nejlepšími moravskými a českými víny, která jsou fenoménem naší kulturní společnosti, a která nám dělají každodenní život příjemnější. A to PRAVDA!

3. Polemika

K atributům Dionýsa patří také – last but not least - hněv vůči bezvěrcům. V mýtických vyprávěních bůh své odpůrce nešetří, některé trestá i velmi tvrdě. V případě potřeby šíří svůj kult i násilím. Domyslíme se, že v dnešní době může být taková agrese jen slovní. Zde jsou ukázky.

Nejdříve nacházíme pokus o smířlivost: „Víno je společensky akceptovanou kategorií alkoholu, je zdravotně povoleným alkoholickým požitkem, a to je moc dobře.“ (NVC 13).

Pak však přichází vyostření: „V současné době se téměř denně setkáváme s názory, že víno není zase „tak“ zdravotně nezávadné, natož zdraví prospěšné… Nemohu tyto názory vyvracet, ale jen připomenu nezpochybnitelný fakt - víno je fenomén, který doprovází lidstvo od nepaměti“ (NVC 20). Opakovaně se v těch řečech ozývá něco ve smyslu: argumenty na obhajobu nebudu uvádět, prostě se napijte.

A nakonec se zdá, že v současné době jde už o otevřený konflikt: „O to smutnější a rozmrzelejší jsme ze snah malé skupinky politiků omezit naši a Vaši svobodu výběru. Ministerstvo zdravotnictví záměrně na základě nepřesných údajů navrhuje změny zákonů, podle kterých se omezí propagace vína jak v televizním a rozhlasovém vysílání, tak i na dnes moderním a praktickém internetu. Toto však není jediné plánované omezení svobod. Dalšími kroky, které ministr zdravotnictví plánuje, je zkrácení prodejní doby alkoholických nápojů a snížení počtu míst, kde se dá víno koupit. To vše doprovází tvrzením, že jsme národem postiženým „epidemií alkoholu“. Nechci na tomto místě rozebírat podrobnosti o lžích šířených mediálním prostorem. Ale můžu slíbit, že budeme ze všech sil bojovat…“ (SV 20). „Myslím si, že Vám naše Vína z Moravy a Vína z Čech přináší do života radost a veselí a i když se to už taky nesmí říkat, tak věřím, že ne nadarmo se již po tisíce let říká v různých jazycích při přípitku a ťuknutí si skleničkami s vínem Na zdraví!!!“ (SV 20); „na stole jsou nesmyslné návrhy Evropské komise ve spolupráci s různorodými a pochybnými nevládními organizacemi na omezení konzumace alkoholu obecně a reklamy na něj…“

Tento poslední zmíněný projev pak ovšem končí téměř eschatologickou nadějí, že všechny sváry pominou: „…Sám nemám žádný odhad toho, co se zde stane za 5 či 10 let. Jsem ale přesvědčen, že tak, jak vinařská kultura přežila všechny trable před kristem i po něm, tak zde zůstane i nadále“ (NVC 22)

   • 2 komentáře
  • Autor: Kazatel ČCE Aleš Wrana
  • poslední změna: 19.01.2023 22.09