Nápověda: Jak mají vypadat články

Nadpis

Každý článek musí mít nadpis. Nadpis by měl stručně a výstižně obsahovat, o čem článek je. Nadpis by měl být výrazově neutrální a nesmí obsahovat pobízecí a reklamní formule (typu spěchá, poslední šance, atd.)

Abstrakt

Abstrakt (neboli perex) je úvodní odstavec každého článku. Ten je vždy zobrazen na úvodní stránce (narozdíl od zbylého textu). Tedy účelem abstraktu je několika větami uvést do tématiky článku. Každý článek musí mít abstrakt. Abstraktem musí být skutečný odstavec – sestávající alespoň ze 3-4 běžných českých vět. Minimální počet znaků je 250.
U článků, které jsou svým charakterem krátké, může být celý článek obsažen pouze v tomto abstraktu. To platí pro rubriky oznámení a nabídka práce.
Pokud někdo chce psát článek o akcích, pak se musí vždy jednat o článek plnoformátový (ať už to má být upoutávka, nebo zpětně reportáž, či zpráva). Krátká oznámení o akcích nepatří do článků, alébrž do Evangnetického kalendáře.

Text

Text plnoformátového článku (tj. vyjma rubrik oznámení, a nabídka práce) by měl obsahovat alespoň 3-4 běžné odstavce, celkem nejméně 500 znaků.
Články by měly být psány spisovnou češtinou, v celých větách a měli by dostatečně uvést čtenáře do dané problematiky. Pro přehlednost je možné využít běžného formátování textu.
Pouze v rubrikách oznámení a nabídka práce jsou povoleny krátké články sestávající z pouhého perexu, tj. bez vlastního „těla“ článku.
Redakce Evangnetu si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení články, které tato pravidla porušují, nebo tématicky nezapadají do charakteru portálu Evangnet, bez dalšího vysvětlení nezveřejnit.

Nápověda (sekce)

Jak mají vypadat články (článek)

Navigace