Téma: Pěstovaná nesnášenlivost

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 11. 11. 2011 14:23
Předmět: Pěstovaná nesnášenlivost

Navigace: link | přehled | fórum
Když se člověk zamýšlí nad více jak dvoutisíciletou historií církve, musí si dříve či později položit otázku, čím podstatným v oblasti morálního stavu lidstva církev za dlouhá léta přispěla. Po celou dobu hlásá lásku (sama ovšem v historii páchala ty nejhoší zločiny) a jaký je výsledek? Není trochu podivné, že po takové době mravenčí práce je morální stav lidstva prakticky stejný jako byl na počátku, před příchodem církve? Na každém kroku můžeme vidět nenávist, závist, pokrytectví, násilí všeho druhu apod. Nabízí se několik vysvětlení. Zbraně, se kterými církev vytáhla do boje proti zlu jsou nedostatečné. Hlásané boží slovo proti zlu nestačí. Mnohem závažnější je však fakt, že církev sama, ve všech svých podobách a formách, přispívá lvím podílem ke stále se obrozující nenávisti a nesnášenlivosti. Už jenom samotný fakt, že se rozštěpila na základě rozdílných věroučných názorů na stovky a snad i tisíce církví, církviček a sekt stačí k tomu, abychom pochopili mechanismus nesnášenlivosti. Autority jednotlivých církví vedou své ovečky k tomu, aby uznávaly jako jedinou správnou právě tu svojí církev a ostatní považovali za satanovo dílo. A jsme u jádra věci. Komu by kázali faráři když by se všichni lidé milovali navzájem? Když by si dokázali odpouštět? Když by si dokázali pomáhat napříč církevním spektrem? Rozděl a panuj, k tomu není třeba co dodávat. Co vy na to, bratři? I zde uvnitř jedné církve lze vysledovat vaší vzájemnou nesnášenlivost a což teprve když se budeme bavit o ŘKC, o buddhismu, New Age apod.?
Od: Anonym: Vojtěch Janoušek <> ( ---.ji.cz )
Kdy: 15. 11. 2011 07:41
Předmět: Re: Pěstovaná nesnášenlivost

Máte pravdu, že nesnášenlivost je špatná, ale moje zkušenost s protestantskými církvemi je v tomto ohledu mnohem horší než s tou mojí církví(jsem Katolík). Musíme totiž rozlišit dvě věci. Jedna věc je trvat si na svých názorech ale zároveň pochopit názory druhých lidí. Druhá věc je právě ta nenávist, s kterou jsem se setkal také ve vaší církvi. Je to hlavně o lidech a kazatelích(potažmo kněžích), je ale pravda, že protestantismus je v tomto mnohem útočnější, takže jsem se s nenávistí setkal třeba v jihlavském sboru, když jsem byl ještě hledající katolík, a pár měsíců jsem jej navštěvoval. Možná toto, byl také důvod, proč jsem zůstal katolíkem. Myslím si, že vaše tvrzení není tak úplně pravdivé, protože jsem se zatím nesetkal s někým z mé církve, který by vás protestanty jakkoliv urážel. Ke cti vám možná může sloužit to, že například metodistická je v tomto stokrát horší.
Přeji hezký den.
PS: Všichni jsme přece Křesťané
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 02. 2012 18:46
Předmět: Re: Pěstovaná nesnášenlivost

Děkuji za reakci. Samozřejmě, že je vše vždy v konkrétních lidech. Ale je pravda, že protestanské církve jsou svojí nesnášenlivostí přímo vyhlášení. Je to pravděpodobně určité stigma, které si nesou z dob husitství, přinejmenším z doby reformace a z doby pobělohorské. Navíc se domnívají, že lépe než kdo jiný pochopil boží pravdu. A to je velký problém, pokud si někdo takhle sám sobě plácá po rameni. Tam je potom každá snaha po toleranci a smířlovosti marná. Ani se vám nedivím, že po zkušenosti z Jihlavy jste zůstal katolíkem.
Od: Anonym: Vojtěch Josef Janoušek <> ( ---.ji.cz )
Kdy: 13. 02. 2012 09:26
Předmět: Re: Pěstovaná nesnášenlivost

Máte naprostou pravdu. Nesnášenlivost, je hrozná věc, ale ono jde spíše o to, kritizovat věcným způsobem a uvádět argumenty, proč je toto a toto špatné, a nikoliv urážet například způsob provádění mše. Tohle už mi nepřijde ani moc křesťanské.(nesuďte, nebo budete souzeni etc.)