Téma: dar léčení a podobné

Od: Anonym: Týna <> ( ---.klfree.cz )
Kdy: 29. 08. 2009 07:35
Předmět: dar léčení a podobné

Navigace: link | přehled | fórum
Dobrý den! Mám dotaz ohledně některých "zázračných" darů Ducha svatého. Je možné, že někteří dnešní lidé mají např. dar "zázračného" uzdravování? Na katolických stránkách www.vira.cz jsou vždy proti tomu. Píše se tam třeba: "Křesťanům jsou dovolené jen ty metody léčení a určování diagnóz, kdy můžeme v přirozeném řádu vysvětlit, co vlastně způsobí vyléčení nemoci. V ostatních případech nemáme jistotu, jaké síly za léčbou stojí" Já vím, že máme podle Písma zkoumat různé "duchy" a jsem proti jakékoliv formě okultizmu a magických praktik, ale přemýšlím o tom, zda např. pohrdnutí darem uzdravování není rouhání proti Duchu svatému - viz kapitola Ježíš a Belzebul, když rovnou tvrdili, že Ježíš uzdravuje pomocí nečistých sil. Jak se v tom vyznat? Děkuji za odpověď, Týna
Od: Kazatel ČCE Jiří Hoblík <>
Kdy: 29. 08. 2009 14:07
Předmět: Re: dar léčení a podobné

Milá Týno! Možnost bych zásadně nepopíral. Dokonce bych řekl, že přehnaná úzkostlivost je ke škodě. Pozitivní vztah k duchovnímu uzdravování je v evangelictví tabuizovaným tématem, kdežto v jistých odnožích protestantismu se jedná o náboženskou pop-music i nejhrubšího zrna. Zmatky jsou pak pochopitelné. Aby to někdo opravdu posoudil, musel by věc dlouhodobě sledovat a naučit se rozlišovat případ od případu a přitom mít základní orientaci. V důsledku těchto zmatků zběžně mohu říci alespoň tolik: Medicína neovládá a nikdy neovládne všechny životní procesy - na to je život příliš velkým tajemstvím. A prostor pro duchovní uzdravování také vždy bude. Ať už se děje víceméně spontánně nebo díky někomu nadanému. Horší je to s identifikací konkrétního člověka, který je toho schopen (většina lidí, kterým se to připisuje, není důvěryhodná), a tak i konkrétních případů. Váš odkaz na Ježíše ale i při všech zmatcích uklidňuje: nejde o to, kdo je duchovní veličina, ale zda určité působení vede k dobrému.
Od: Anonym: Týna <> ( ---.klfree.cz )
Kdy: 29. 08. 2009 15:09
Předmět: Re: dar léčení a podobné

Nevím, jestli správně rozumím této větě: "nejde o to, kdo je duchovní veličina, ale zda určité působení vede k dobrému.". Já si ale vždy myslela, že je hrozně důležité, kdo je ta duchovní veličina, zda Bůh či jiné síly. Ale jak to poznat, to je moc těžké, že??? Myslím, že někteří tzv. léčitelé jsou podvodníci nebo spolupracují s "druhou stranou", ale někteří třeba dar uzdravování od Pána opravdu mají,…. A opravdu takového člověka znám, uzdravil se prý díky tzv. astrálním cestování, teď jeho zdravotní stav vypadá velmi dobře (a věřte, že byl před smrtí a to vím jistě), ale myslím, že s těmito silami je neradno si zahrávat, i když to třeba vede zatím k dobrému. Právě tento případ mi nutí nad tím přemýšlet. Co si o tom myslíte? Děkuji, Týna
Od: Kazatel ČCE Jiří Hoblík <>
Kdy: 29. 08. 2009 21:49
Předmět: Re: dar léčení a podobné

Tak to vás dost chápu. Křesťanská tradice se právě moc nestarala o duchovní světy - ale tento nezájem až podezřívavost zdědila už z judaismu. (Mít na to čas, tak bych se do toho pustil, ale mám jiné zájmy.) V protestantismu je to obzvlášť markantní - svět plný radostí a starostí a nad ním kdesi daleko se "vznáší" Pán Bůh v naprostém prázdnu. Přitom ve Starém i Novém zákoně se dají najít alespoň drobné narážky, že to tak docela není.
Koncepcí duchovních světů je ale hora - a říct k tomu něco přesnějšího, to by chtělo být specialistou na tuto otázku. Obecně vzato myslím, že tyto koncepce mohou být proti Bohu i vůči němu neutrálním a ani nevím proč by takový šaman jako "cestovatel" do duchovního světa nemohl ctít Boha. Ale nejde jen o to, která koncepce je dobrá a která ne - na Západě a speciálně v Česku se děje všelijaké pokusnictví a amatérismus, vůči čemuž jsem skeptičtější než vůči charakteru koncepce, která se praktikuje už stovky tisíce let.
Tou duchovní veličinou jsem samozřejmě myslel lidského uzdravovatele apod. - ono to nejde dělat kvůli svému egu, ale kvůli někomu a kvůli nějakému dobru.
Jinak: léčitelé a "léčení duchem" jsou všude možně po světě bez ohledu na náboženskou příslušnost. Tady pak vzniká dilema: Ježíš uzdravoval, a tím potvrzoval Boží moc - když ale uzdravuje šaman na Sibiři, čí moc potvrzuje? Pro křesťana je rozhodující vyznání. A pokud hypoteticky připustíme, že nekřesťan uzdravuje něvědomky z Boží moci, tak proč být apriori proti? Chtít to nějak posuzovat by znamenalo nějak vstoupit do vztahu mezi Bohem a dotyčným člověkem, popřípadě nad tento vztah, což nejde.
Ten váš známý ve mně budí zvědavost. Nedalo by se to nazvat formou vůle po životě? Což je vůle po něčem, co člověk nemá ani zdaleka ve svých rukou, co tedy přesahuje dalece jeho obzor - a když nechce přistoupit na to, že je v Božích rukou, tak to tu vůli stejně neruší a člověk se snaží dohlédnout za obzor.
A konečně je vždycky otázka, co slovem Bůh rozumět. To slovo považuji za málo odpovídajcí, nedostatečné. Při této nespokojenosti mne ale napadá jedno: buď je vztah mezi Bohem a člověkem oboustranný anebo z Boží strany jednostranný oproti lidskému nevědomí. Což je řečeno jen zhruba, ještě bych to nějak zjemnil, ale vzhledem k tomu, co píšete, si moc netroufám.
Od: Anonym: Týna <> ( ---.klfree.cz )
Kdy: 30. 08. 2009 05:47
Předmět: Re: dar léčení a podobné

Vážený pane Hoblíku! Velmi Vám děkuji za Váš čas, který jste mi věnoval. Opravdu jste mi pomohl najít pokoj v této otázce. Někdy mám pocit, že v naší církvi (a určitě nejen v ní) existují témata, která jsou "tabu" a nikde není žádná šance o tom diskutovat. Přeji požehnaný Den Páně a zdravím, Týna
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 31. 08. 2009 09:49
Předmět: Re: dar léčení a podobné

Typická ukázka neprůstřelnosti. Když úspěšně uzdravuje křesťan, tak je to z vůle našeho! Boha. Když tak učiní nekřesťan, který tvrdí, že mu v tom pomohl nějaký Šivava, tak je to opět z vůle našeho! Boha, jak jinak, že (žádný Šivava totiž není, tak proč tolik řečí?)?
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 01. 09. 2009 16:56
Předmět: Re: dar léčení a podobné

No, já bych rád také přispěl svou troškou do mlýna…
Já jsem se onehdy o šamanismus dost zajímal (a dríve než jsem uvěřil v Krista) a také jsem prožil určite "šamanistické" zkušenosti. Těžko lze dílo šamanů (obzvlášť těch latinskoamerických a sibiřských) považovat za něco jiného než obcování s démony.
Například to, že "šamanisté věří" že tyto schopnosti způsobuje síla, která po smrti šamana opustí jeho tělo a hledá nového "nositele", který jí buď přijme nebo se z toho zblázní. Čili docela průkazné znaky jakési formy posedlosti zlými duchy-tomu i odpovídají praktiky, kdy například šaman s duchy vyjednává kolik lidí má zemřít (samozřejmě příslušníků nepřátelského kmene) výměnou za ulovené soby, dále používání vraždících kouzel, nemluvě o různých poměrně nechutných praktikách při zasvěcování (např.polykání hlenu apod.) a technikách při navozování transu (alkohol, halucinogeny).
Myslím si, že tyto formy šamanismu jsou poměrně lehce zařaditelné pod to, co Starý zákon nazývá ohavností.
Dle mého názoru je jediná forma "duchovního" léčení, která pochází od Boha, je ta která se děje výslovně ve jménu Ježíše Krista. Otázkou ovšem je, kde končí "duchovní" léčení a kde začíná léčení, které využívá fungující mechanismy, otazníky mám zejména ohledně čínské a indické tradiční medicíny (v.t. akupunktura, akupresura…)
Od: Kazatel ČCE Jiří Hoblík <>
Kdy: 01. 09. 2009 17:35
Předmět: Re: dar léčení a podobné

Krátce a zběžně: Démoni a duchové jsou dvě odlišné kategorie. "Obcování s démony" je nadávka. S takzanou šamanistickou nemocí je to hodně složitější. O šamanismu Starý zákon nemluví. Zato mluví o zlému duchu od Hospodina, který posedl Saula. Pokud jde o alkohol a halucinogeny - ty se nelíbí jak komu a u šamanů jsou to jen pomůcky. Starý zákon nazývá ohavností to, co nemá v Izraeli do dělat. Jinak se o to, co dělají jiné národy, sotva stará (pokud se to tedy netýká Izraele). Doufám, že tu nikdo nechce exportovat a vnucovat křesťanskou dogmatiku Sibiřanům a Latinoameričanům.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 02. 09. 2009 11:28
Předmět: Re: dar léčení a podobné

Takže jsem si přečetl všechno několikrát a vůbec jsem nenašel odpověď na prvotní otázku. Buď je dar zázračného uzdravování vždy od Boha a pak není co řešit – berem. Nebo je dar zázračného uzdravování vždy od nečistých sil, tak také není co řešit – nebrat. Nebo je dar zázračného uzdravování někdy od Boha někdy od nečistých sil, pak narážíme na otázku, jak to poznat? Pan Hoblík odpovídá sice dlouze ,ale ve stručnosti tak: „co je dobré, je dobré“. Pan Vejvoda: „ta která se děje výslovně ve jménu Ježíše Krista“. To jako, že něco léčitel prohlásí?
Od: Anonym: David daggie Geisler <> ( 195.113.170.--- )
Kdy: 02. 09. 2009 20:58
Předmět: Re: dar léčení a podobné

Můj skromný osobní / a tím pádem hodně subjektivní / příspěvek k tématu:
Mám dojem, že ohledně "uzdravování" se v posledních 20ti letech v českých a moravských protestantských církvích teoreticky debatovalo hodně. Bylo zde také hodně "uzdravovací praxe". Ať už zahraniční provenience nebo z domácích luhů a hájů. Většinou se tak činilo hodně proklamativně ve "jménu Ježíše", někdy se "zval Duch Svatý". Podle toho, jaký "duchovní proud" mezi služebníky převládal. Já ještě pamatuju doby, kdy se za uzdravení (a nejen za ně) pokorně a s důvěrou prosilo Otce, ve jménu Jeho Syna Ježíše. A uzdravení přicházelo. Bez spektakulárních projevů či padání. Ale to je moje osobní zkušenost.
Co se týká smyslu toho všeho:
Nemyslím si, že smyslem uzdravení je nahrazovat lékařskou péči, popř. psychiatrickou či terapeutickou. Tím by se dle mě popíral smysl diakonické služby - Římanům 12,8. Smyslem uzdravení má být zřejmě zjevení Božích skutků a Jeho slávy v Kristu (Jan 9,3-4). Což asi u většiny léčitelů vzhledem k jejich mimobiblické orientaci nebude dost dobře možné. A zrovna tak si myslím, že to asi nebude možné u tzv. "uzdravovatelů boží mocí" - hnutí víry aj. Protože jejich učení i církevní praxe nebyla zrovna "košer" - mírně řečeno.
Od: Anonym: Marcela <> ( ---.168.broadband4.iol.cz )
Kdy: 23. 08. 2010 10:27
Předmět: Re: dar léčení a podobné

Luboš Tefr napsal(a):
 Takže jsem si přečetl všechno několikrát a vůbec jsem nenašel odpověď na  prvotní otázku. Buď je dar zázračného uzdravování vždy od Boha a pak není co  řešit – berem. Nebo je dar zázračného uzdravování vždy od nečistých  sil, tak také není co řešit – nebrat. Nebo je dar zázračného  uzdravování někdy od Boha někdy od nečistých sil, pak narážíme na otázku,  jak to poznat? Pan Hoblík odpovídá sice dlouze ,ale ve stručnosti tak:  „co je dobré, je dobré“. Pan Vejvoda: „ta která se děje  výslovně ve jménu Ježíše Krista“. To jako, že něco léčitel prohlásí?
Jestli se můžu přidat do diskuze, také se touto otázkou zabývám protože mám nemocného přítele a mám o něj strach.
Od: Anonym: 132---.67.broadband10.iol.cz )
Kdy: 04. 07. 2019 09:56
Předmět: Re: dar léčení a podobné

nevim co to je ale když pocitim uzkost a tlak na prsou tak pokažde vim že někdo umře at jeto jakykoliv človek znamy neznami a take když mi par lidi psalo že je nebavi žit tak sem jim to pokažde rozmluvila a když sem stim človekem mluvila osobne tak sem ho pohladila automaticky po rameni a on mi pokažde odpovědel tys mi zachranila život par lidem sem odhalila rakovynu když se podrobili u sveho lekaře tak se moje diagnoza potvrdila a žiji dodnes nevim proč podivam se na človeka a vym zda bude žit nebo zapar hodin umře bojim se toho ale nemužu se toho daru nebo co to je zbavit někdy je to hrozny pocit
Od: Anonym: Miroslav Zapletal---.dkm.cz )
Kdy: 03. 09. 2009 01:27
Předmět: Re: dar léčení a podobné

Možná Vás uzdravil Pán, možná Satan a možná aspirin. V každém případě děkujte Pánu.
Když Pán Bůh dopustí, i sukovice spustí.
Od: Anonym: Marcela <> ( ---.168.broadband4.iol.cz )
Kdy: 23. 08. 2010 10:13
Předmět: Re: dar léčení a podobné

Týna napsal(a):
 Dobrý den!   Mám dotaz ohledně některých "zázračných" darů Ducha svatého. Je  možné, že někteří dnešní lidé mají např. dar "zázračného"  uzdravování? Na katolických stránkách www.vira.cz jsou vždy proti tomu. Píše  se tam třeba: "Křesťanům jsou dovolené jen ty metody léčení a určování  diagnóz, kdy můžeme v přirozeném řádu vysvětlit, co vlastně způsobí vyléčení  nemoci. V ostatních případech nemáme jistotu, jaké síly za léčbou  stojí" Já vím, že máme podle Písma zkoumat různé "duchy" a  jsem proti jakékoliv formě okultizmu a magických praktik, ale přemýšlím o  tom, zda např. pohrdnutí darem uzdravování není rouhání proti Duchu svatému  - viz kapitola Ježíš a Belzebul, když rovnou tvrdili, že Ježíš uzdravuje  pomocí nečistých sil. Jak se v tom vyznat? Děkuji za odpověď, Týna
Ahoj, jsem tohotéž názoru,že okultní vědy a magie nemají s vírou nic společného, Bůh to přece ve starém zákoně zakazuje a víme, jak dopadl třeba král saul. Ale myslím si ,že david to také neměl lehké.Ježíš přece také měl dar uzdravování, když si např. Lazarova rodina myslela, že je mrtev.
Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 05. 07. 2011 14:01
Předmět: Re: dar léčení a podobné

Všichni byste měli v prvé řadě odhlédnout od jednoho základního a zásadního omylu. Mezi nebem a Zemí je tolik neznámého, že to nevyčtete a nevysvětlíte ze všech biblí světa. Nevyčtete to ani z jiných svatých knížek. Takže váš Bůh nebo démoni s tím nemají vůbec nic společného. Tyto věci existují, dějí se a je na každém jak je k tomu vnímavý, citlivý, jak to dokáže uchopit, použít, využít apod. Vše, ce se děje v zájmu dobra pro někoho je dobré, ať to podle vás pochází od kohokoli, to vůbec nehraje roli. Měli byste zapomenout na to, že nám bible, stará více než dva tisíce let, dává nějaké univerzální návody jak to či ono rozpoznat, pochopit apod. to je zkostnatělý pohled. Vše se vyvíjí a to znamená i náboženství. Judaismu i křesťanství jsou produkty své doby, jako všechno mají svůj zrod, zenit a své odumírání či proměnu v něco dalšího, kvalitativnějšího, chcete-li. Zkoumejte tyto věci ve spektru všech dosavadních poznatků a zkušeností. Nad námi již dávno nesedí ten stařík s knihou hříchů, kam si pečlivě zapisuje u každého z nás čárky. Tomu, co nás všechny společně přesahuje, křesťany, judaisty, muslimy, buddhisty atd. říkejme klidně i nadále Bůh, ale je to jiný Bůh než kterého si představovali lidé kdysi dávno. Je to jeden Bůh pro nás pro všechny, ať se to všem fundamentalistům líbí nebo ne, jeden princip, jeden společný zdroj všeho pro nás všechny. Jsou opravdu směšné všechny ty vaše vývody – co je z Boha a co není, šamani, démoni a bla bla bla všechno ostatní. Zamrzli jste někde ve 14. století.
Od: Uživatel Evangnetu Tomáš Lachman <>
Kdy: 05. 07. 2011 16:39
Předmět: Re: dar léčení a podobné

…kvalitativní…kvalitativnější….nejkvalitativněšííí :-)
Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 05. 07. 2011 17:11
Předmět: Re: dar léčení a podobné

Uživatel Evangnetu Tomáš Lachman napsal(a):
 …kvalitativní…kvalitativnější….nejkvalitativněšííí :-)  
Ha, ha, ha, to jsme se nasmáli. Jenom toho jste si v mém příspěvku povšiml?
Od: Anonym: Luboš Tefr---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 05. 07. 2011 19:39
Předmět: Re: dar léčení a podobné

Zase jedno z témat, které dost křesťanů včetně evangelíků tak nějak rozmažou, zamlží, přejdou, obkecají. Prostě to, že některá uzdravení mohou pocházet od nečistých sil v Bibli je. Dělat si z toho např. legraci (ovšem legrace nás přejde, když např. rodiče odmítnou léčbu svého dítěte s odkazem na toto), jako my ateisté nemohou a brát to vážně, také nemohou. Takže následuje obvyklý recept převysvětlení. I když mám dojem, že v poslední době se ani tím nenamáhají, když jim předestřu něco z Bible (např. že nějaké jednání je hříšné), tak klidně odpoví:“ no tak to v Bibli je, no a co?“.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 13. 07. 2019 23:39
Předmět: Re: dar léčení a podobné

přijde mi, že se to tady obchází zvenčí, tak nějak akademicky. Je však třeba si uvědomit, že dary Ducha (kam dar uzdravování -nebo skládání rukou na nemocné také patří) jsou dávány těm kdo "uvěří ve jméno Páně". Proto o ně máme v první řadě stát a prosit.
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 14. 07. 2019 14:17
Předmět: Re: dar léčení a podobné

Vyrostl jsem v církvi, kde měly dary Ducha Svatého primát. Ve větším blázinci už snad nikdo vyrůstat nemůže. Všichni tam breptali v extatickém opojení "cizími" jazyky, vykřikovali halelujáááááá, sláva Pánu, Ježíš je jméno nad každé jménóóó, miluji Ježíšééééé, ó Pane náááááš. No, bylo to tam jak detašované pracoviště Bohnic. Vymývali mi mozek asi 8 let a málem mi ho vymyli do běla. Naštěstí jsem sebral na prahu dospívání poslední špetku zdravého rozumu a utekl jsem. Trošku mi ty doby pan Polák připomíná. Je jak vystřižený prototyp křesťana z tohoto sboru.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 14. 07. 2019 18:44
Předmět: Re: dar léčení a podobné

Já tyhle církve nazývám továrnami na ateisty.
Od: Anonym: hříšný kostelník--- )
Kdy: 15. 07. 2019 22:11
Předmět: Re: dar léčení a podobné

 
  1. Anonym: To, co popisuješ jsi zažil v evangelické církvi nebo v nějaké jiné?