Diskuze k článku: Krize Českobratrské církve evangelické a jak z ní ven?

Je ČCE v hluboké krizi? Pokus o analýzu vystřelený z koltů hluboce zavěšených - hříchy farářů i laků, opovržení společnosti, hříchy vlastní i cizí. Je to pravda, nebo není? A jestliže ano, jak z toho ven?

Téma: Krize církve obecně

Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.erkor.cz )
Kdy: 03. 07. 2009 22:45
Předmět: Krize církve obecně

Navigace: link | přehled | fórum
Od: Uživatel Evangnetu Jiří Šamšula <>
Kdy: 04. 07. 2009 16:25
Předmět: Re: Krize církve obecně

Pokud tento článek něco vypovídá o krizi protestantského fundamentalismu a jeho centrálního dogmatu o doslovné inspiraci (a nekritické interpretaci) Písma, tak je to podle mě docela potěšující zpráva.
Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.erkor.cz )
Kdy: 12. 07. 2009 14:18
Předmět: Re: Krize církve obecně

No jo, ale nepoznáváme se v tom taky trochu? Na jedné straně doslovný výklad, který pak narazí na fakta, která se tomu příčí, na druhé straně tvrzení, že biblická zpráva o prvotním pádu člověka a jeho důsledcích pro lidstvo nemá s historií nic společného a je to jen obecná metafora o každém z nás, jako bychom se už nerodili do světa odloučeného od Boha, ale dostali jsme se do něj až v důsledku našeho osobního hříchu. Ale to přece taky není pravda. Nebo člověk, plynule se vyvinuvší ze zvířat, byl od Boha odloučen od samého počátku bez svého přičinění, jak vypráví evolucionismus (protože koneckonců v jeho příběhu Bůh nemá co dělat)? Ale pak zvěst o spáse skrze Ježíše Krista ztrácí smysl. Copak jsme si nevšimli, že evangelium je v podstatě protipólem ke Genesis 3 a že v plnosti dává smysl jen na jeho pozadí? Jistě, Ježíš nás vykoupil z našich osobních hříchů, ale to jaksi není ještě celé, spása skrze něj znamená přece ještě něco víc, podle Pavla má vesmírný význam a dopad na celé stvoření…
Tak jak to tedy chápat? Mladí lidé vyrostlí v církvi, když začnou sami přemýšlet, třeba docházejí k závěru, že ten první přístup je zaslepeností a ten druhý snahou sloučit neslučitelné…
Osobně si myslím, že bychom v našem vyznání neměli spadnout do jednoho ani do druhého. Ano, Genesis 3 je obrazným vyprávěním, ale o něčem, co se historicky reálně odehrálo. Pokud to popíráme, obávám se, že popíráme i jádro křesťanské zvěsti a našeho vyznání.
Od: Anonym: David daggie Geisler <> ( 195.113.170.--- )
Kdy: 04. 07. 2009 21:58
Předmět: Re: Krize církve obecně

Na americkém křesťanském fundamentalismu mě nejvíce jako středoevropana překvapovalo, že se tak moc soustředí na obhajobu kreacionismu vůči evolucionismu. V podstatě by se dalo říci, že staví v médiích Ježíše proti Darwinovi. Nějak to nechápu…
Místo zvěstování evangelia se snažit přesvědčovat, že "moje vidění" světa, přírody a jejich zákonitostí je nutně to nejsprávnější. To už nemá nic společného ani s náboženským přesvědčením ani s alternativním vědeckým názorem. To už silně zavání totalitní ideologií.
Přitom už i E. Rádl ve svých Dějinách filozofie označil darwinismus jako filozofický směr. Takže by se měl kritik darwinismu k tomuto směru stavět jako ke každé jiné filozofii a naučit se s darwinisty diskutovat. Mám dojem, že není jiné cesty než DIALOG.
Nemusím zdůrazňovat, že zvěstování evangelia - čili novozákonní dobré zprávy o spáse člověka (člověka tehdejšího i dnešního) v Ježíši Kristu a o křesťanské svobodě (tehdy i dnes) - a porozumění této zvěsti není založeno až tak na víře v doslovnou interpretaci Genesis a akceptaci kreacionismu, ale spíše by se měl ten, který zvěstuje, i posluchač soustředit na četbu evangelií a hlavně na porozumění Listu Římanům.
Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.erkor.cz )
Kdy: 12. 07. 2009 14:21
Předmět: Re: Krize církve obecně

Souhlasím. Jak tedy rozumíte Ř 5,12-21 a 8,19-22?
Od: Uživatel Evangnetu Tomas Cvrcek <>
Kdy: 13. 07. 2009 02:57
Předmět: Re: Krize církve obecně

(Mne se sice nikdo neptal, ale:) prece mytologicky, ne? Presne, jak to napsal Pavel (myslime-li tedy oba tu Pavlovu referenci na Adama v Gen).
Tomas C.
Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.erkor.cz )
Kdy: 13. 07. 2009 19:24
Předmět: Re: Krize církve obecně

Můžete to trošku konkretizovat?
Od: Anonym: David daggie Geisler <> ( 195.113.170.--- )
Kdy: 14. 07. 2009 12:42
Předmět: Re: Krize církve obecně

mno…to jste mě teďko "dostal" :) … zrovna mám rozečtený Barthův Výklad listu Římanům…až se tím proberu, tak můžeme diskutovat…ale i teď si myslím, že Pavlův výklad Genesis není míněn "přírodovědně" :)