Diskuze k článku: Krize Českobratrské církve evangelické a jak z ní ven?

Je ČCE v hluboké krizi? Pokus o analýzu vystřelený z koltů hluboce zavěšených - hříchy farářů i laků, opovržení společnosti, hříchy vlastní i cizí. Je to pravda, nebo není? A jestliže ano, jak z toho ven?

Téma: Sbor jako dělba pravomocí

Od: Kazatel ČCE Adam Balcar <>
Kdy: 20. 01. 2009 21:49
Předmět: Sbor jako dělba pravomocí

Navigace: link | přehled | fórum
Rád bych to nakousl ještě z jiné stránky. Peníze a finanční nezávislost (na státu) je jedna věc. Druhá věc je ovšem otázka vnitrosborové popř. vnitrocírkevní organizace. Myslím na právní rámec. Myslím, že je potřeba jasně rozdělit pravomoce při správě sborů. Současný problém vidím totiž také v tom, že naše církev nenaplňuje své vlastní řády v jejich smyslu. Slovo sbor se v ní skloňuje ve všech pádech, ale stejně se vlastně všechno očekává od farářů. Neříkám, že je to očekávání všech, ale troufám si říci, že je to očekávání většiny členů naší církve (bylo tomu tak u všech sborů, které jsem poznal). Vyvozuju z toho tento závěr: naše církev, navzdory svým vyznáním a zřízení a svým řádům , si netroufá rozdělit své pravomoci na více osob, ale tím popírá sama sebe. Krize je pak jen logický důsledek. Navrhuju řešení: rozdělme jasně pravomoce a věřme tomuto rozdělení. Věřme ve sbor a sbory. Proč má být kurátor pořád jen ocáskem faráře? Proč má pořád jenom tu a tam něco podškrábnout? Dejme kurátorům víc moci. Dejme ve sborech stejný kus moci osobě světské a "vrchnostní", jaký dáváme osobě duchovní, (prorocké). Pojďme udělat z kazatele a kurátora osoby rovnocenné a osoby stejně "velkých" pravomocí. Staršovstva jako vlády sborů, kurátor jako jejich šéf, manažer, popř. předseda vlády. Kazatel jako poustevník, kazatel, prorok, duchovní. Rozdělme jasně moc na moc duchovní a světskou a následně je dejme dohromady do jasného vztahu spolupráce. To neznamená, že kazatel (duchovní pastýř) bude mít najednou míň práce. Znamená to, že většina sborů se konečně vzchopí k nějaké iniciativní a samostatné činnosti a jejich kazatel na to bude o to víc (a s chutí) reagovat.