Diskuze k článku: Přehlížené stáří

Nenaříkáme nad stárnutím církve zbytečně? Není jen problém v tom, že se příliš orientujeme na mladé a podbízíme se jim? Tolik stručně k obsahu článku, který vyšel v září t.r. v Evangelickém týdeníku. Vzbudil reakce, které z technických důvodů nemohou všechny vyjít tiskem. Právě zde prostor pro diskusi bude.

Téma: diskuse či glosování

Od: Kazatel ČCE Štěpán Brodský <>
Kdy: 26. 11. 2006 16:02
Předmět: diskuse či glosování

Navigace: link | přehled | fórum
Jen drobná poznámka k technice internetové diskuse: Onehdy jsem se bavil s jedním člověkem, co provozuje i diskusní protál a shodli jsme se na tom, jak těžké je diskutovat na internetu. Není to obyčejný rozhovor. Je to něco nového, na co si zvykáme a musíme se to učit. Příklady odpovědí Adama a pana Hřebíčka ve mě potvrdili tušení jedné příčiny obtížnosti: Diskutujeme, nebo glosujeme. Na ty diskuse kterou nazývám glosování, která je na internetu tak běžná (viz i Evangnet: prostě vycucnete větičku z předchozího příspěvku a připojíte své) se v mnohém nedá reagovat a je spíše handrkování s slovíčka než pokus o pochopení a rozhovor. Velmi mne v tomto směru potěšil článek pana Hřebíčka. Zachovává diskusi v tom, že se pokouší shrnout své pochopení textu autora (jinak to u psaného textu nejde, nemá možnost doplňujících otázek) a pak postulovat názor svůj. Tohle je diskuse (podle mého názoru i gusta). Jen tak dál.