Diskuze k: Zápisek blogu: Církev, peníze a moc (bezmoc?)

Krátké zamyšlení se a vyčíslení, kolik by stála aktivního evangelíka odluka státu od církve, aniž by ČCE byla jakkoliv vyplacena. Jedná se o zjednušené výpočty, které však dávají jistou představu o církevních financích (nedávají však odpovědi na financování jednotlivých sborů).

Téma: Re: Církev, peníze a bezmoc

Od: Uživatel Evangnetu Petr Tomášek <>
Kdy: 03. 05. 2010 12:08
Předmět: Re: Církev, peníze a bezmoc

Navigace: link | přehled | fórum
To se dalo vcelku očekávat.
Myslím, že ale životně důležitá by byla jiná početní úloha: odhadnout, kolik členů sboru (aktivních + důchodců) je při určité rozumné výši příspěvku potřeba k tomu, aby se dal zaplatit farář (nebo polovina faráře :). Od takovéto úvahy by se potom dalo přemýšlet o „krizovém scénaři“; tj. které sbory zachovat a které sloučit.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 03. 05. 2010 14:00
Předmět: Re: Církev, peníze a bezmoc

Zamyslím se, pokusím se a pokud se nebude líbit, jistě dokáže někdo udělat lépe. To ostatně platí i pro tyto výpočty. Začínám hledat podklady, takže to možná chvilku zabere. Nejsem farář, nejsem členem staršovstva, takže to možná bude trochu naivní..
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 05. 05. 2010 13:57
Předmět: Re: Církev, peníze a bezmoc

https://www.evangnet.cz/blog/jesus_freak/11-kolik_stoji_evangelicky_sbor samozřejmě pokud dostanu jiná čísla, spočítám to jinak :)
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 05. 05. 2010 13:58
Předmět: Re: Církev, peníze a bezmoc

Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 05. 05. 2010 21:26
Předmět: Re: Církev, peníze a bezmoc

Podle mého názoru je cestou nikoli redukce sborů, ale pouze redukce počtu farářů s tím, že by faráři nebyli vázáni na sbor a platil by je celý seniorát, potažmo celá církev, a každý sbor by odváděl částku stanovenou na jednoho člena krát počet členů. To ovšem předpokládá tři věci:
1) přeměna z lidové církve plné papírových členů v církev vyznavačskou, kde členem je ten, kdo se osobně přihlásil ke křesťanské víře podle Apoštolského vyznání,
2) ochota členů větších sborů nést stejné břemeno jako členové menších sborů,
3) širší zapojení a větší aktivita laiků ohledně úkolů, které mnohdy dnes plní výhradně farář - kázání, pastorace, misie, administrativa.
Technicky i finančně to je zcela reálné, záleží pouze na příslovečné "politické vůli" a o trochu větší obětavosti.
Od: Kazatel ČCE Marek Ryšánek <>
Kdy: 05. 05. 2010 22:10
Předmět: Re: Církev, peníze a bezmoc

Asi srovnávám nesrovnatelné, ale třeba v Bavorsku je farářské místo tam, kde je 1500 plátců církevní daně. Kolik by za těchto podmínek měla ČCE farářů? 20?
Od: Kazatel ČCE Marek Ryšánek <>
Kdy: 05. 05. 2010 22:23
Předmět: Re: Církev, peníze a bezmoc

 1) přeměna z lidové církve plné papírových členů v církev vyznavačskou, kde  členem je ten, kdo se osobně přihlásil ke křesťanské víře podle Apoštolského  vyznání,    
jak se to pozná? Jaké budou povolené výklady? To budou nějaké prověrkové komise, které budou periodicky zasedat? jednou z cest by mohlo být i to, že lidé poznají, že je v církvi čeká něco smysluplného, zájem, přijetí, pomoc a nejen přetváření k tomu, co si někdo představuje jako víru. A když k tomu povede i výklad, co je to víra, za pomoci Apoštolského vyznání, tím lépe.Já jsem po určitých zkušenostech vděčný za model lidové církve, kde mohu být papírovým členem a nikdo se mi nehrabe v mém soukromí, jestli věřím tak jako on nebo nějak jinak.
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 05. 05. 2010 23:02
Předmět: Re: Církev, peníze a bezmoc

Nikdo by nikoho nemusel kádrovat. Prostě dát najevo, že věřím tomu, co se říká v Apoštolském vyznání (vždyť se k němu naše církev ve svém zřízení hlásí!). JAK tomu věřím a na co kladu důraz, už je věc určité svobody.
Pokud chci být činným členem YMCA, musím složit slib znějící: "Znám cíle a poslání YMCA - Křesťanského sdružení mladých lidí. Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn a Spasitel, chci jej následovat, sloužit mu a poslouchat ho. Chci s jeho pomocí ve svém životě, v myšlení, mluvení i jednání, v práci i ve volném čase uskutečňovat a šířit jeho evangelium, sloužit bližním a zastávat se všech, jimž se děje křivda a bezpráví. Zavazuji se v YMCA aktivně pracovat, dbát o její dobré jméno a žít v bratrské lásce s ostatními členy."
Na podrobnosti mé víry se už dále nikdo neptá, nicméně k tomu podstatnému se jasně a nedvojznačně přihlásím. Nejde o to, jestli věřím tak nebo jinak, ale zda vůbec věřím, že Ježíš Kristus je Boží syn a Spasitel nebo ne.
Pokud církev jako své členy počítá i ty, co v to nevěří, pak je to z principu špatně.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 06. 05. 2010 01:57
Předmět: Re: Církev, peníze a bezmoc

To já klidně přitvrdím - pokud věřím, pak vyznat apoštolské vyznání jistě nebude problém a najít si vysvětlení pro jeho jednolivé části v různých vyznáních (máme 4! tak to by si člověk mohl snad vybrat, co je mu nejbližší, ne? Alespoň by si je přečetl), ze kterých "se učíme". Krom toho třeba Atanášovo vyznání už je docela konkrétní. Onen liberalismus a nenucení nikoho do ničeho je mi dost cizí a nepochopitelný..
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 18. 05. 2010 17:12
Předmět: Re: Církev, peníze a bezmoc

Teoreticky je to s tím příhlášením se k Apoštolskému vyznání jednoduché. Prakticky by to ale myslím bylo za dnešního stavu ČCE složitější.
Určitým způsobem to "vyřešili" evangelikálové. Tam se přihlásíte k víře neformální konverzí - kajícnou modlitbou za odpuštění hříchů a vyznáním víry (dle Římanům 10:9). Což by samo o sobě ani nemuselo být špatné. Nicméně pak nastávají ty moderní evangelikální "církevní formality". Jako je tzv. "učednictví" - viz. http://grizly.blog.cz/0803/co-a-k-cemu-je-ucednictvi
Tudy bych opravdu nechtěl jít…