Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: K PROBLÉMU BOŽÍ TROJICE

Od: Anonym: BohemianAnonymus <> ( ---.net.upc.cz )
Kdy: 12. 05. 2008 01:19
Předmět: Re: K PROBLÉMU BOŽÍ TROJICE

ABYCHOM DOŠLI K NĚJAKÉMU ZÁVĚRU:
Od: Anonym: Jiří Deštenský < pangen@centrum @ . > ( —.karneval.cz )
Datum: 11/04/2008 21:53
Předmět: Prvotní hřích trochu jinak
Původní text usvědčuje Hospodina ze lži. Proto byl cenzorsky změněn a nový text se už dá interpretovat aspoň jako neúplná informace. Opět ukazují křesťané, komu nadržují.
Přestože texty Bible přímo křičí, jak Hospodin zneužil svoji moc proti naivním lidem, křesťané ho pořád vyzdvihují.
A podle křesťanů by účinek Stromu měl Adam lhavě popřít a hlavně se ponížit. Měl by lhát. To Hospodin prý chce. Pravdu slyšet nechce, ocení jen lež a ponižování. To nám vnucují křesťané
Pravdu, jak je vidět, Hospodin nepromine. Lež a ponižování miluje.
uvědomíte si, jak zase křesťané lžou, pochlebují Hospodinu a jak zase očerňují člověka, svého bližního.
Hloupí se dají lépe ovládat a mezi nevzdělanými lidmi je daleko větší procento věřících. Podívejme se třeba do islámských zemí.
Navíc přestože se třeba katolická církev snaží tvrdit, jak Hospodin toto nechtěl, sama se do svých lží zaplétá a v Katechismu tvrdí současně i pravý opak. Pokud nějaká bytost tak nutně potřebuje utrpení jako Hospodin, těžko se dokazuje opak. A když, tak jen za cenu velkých lží.
Od: Anonym: BohemianAnonymus <
Prague.Anonymous @ seznam.cz > ( —.net.upc.cz )
Datum: 03/05/2008 22:19
Odpověď na: Re: Vztah člena sboru k vedení své církve.
anonym: Jiří Deštenský, 14/03/2008 22:13)
Předmět: Re: Vztah člena sboru k vedení své církve.
- NOVÉ
To: JD
Vaše vyjádření k mému příspěvku jen dokazuje to, že absolutně nejste schopen konstruktivní diskuse. Nedokázal jste ani vyvrátit byť jen jediný z mých argumentů. Jen nálepkujete, papouškujete naučené formulky a šermujete svými předsudky.
BohemianAnonymus
Od: Anonym: Jiří Deštenský < pangen@centrum @ . > ( —.karneval.cz )
Datum: 10/05/2008 21:36
Odpověď na: Re: Opravdu živá víra?
anonym: BohemianAnonymus, 04/05/2008 19:51)
Předmět: Re: Opravdu živá víra?
- NOVÉ
Dále bych chtěl poznamenat, že vaše reakce uvedená zde a výše svědčí pouze o jediném. A sice o tom, že vlastní rozum, vlastní názor a chcete-li vlastní inteligenci, odkládáte při vstupu do kostela přede dveřmi jako zablácenou obuv. Jenom papouškujete a omíláte citáty z bible, místo abyste odpovědi formuloval vlastními slovy.
Takže dovolte, abych se závěrem vaší argumentaci s chutí zasmál. Diskuze s člověkem jako vy, by bylo skutečně pošušňání. Jiří Deštenský
Od: Anonym: Jiří Deštenský < pangen@centrum @ . > ( —.karneval.cz )
Datum: 10/05/2008 21:57
Odpověď na: K PROBLÉMU BOŽÍ TROJICE (anonym: BohemianAnonymus, 07/05/2008 13:47)
Předmět: Re: K PROBLÉMU BOŽÍ TROJICE
- NOVÉ
Vy ubohej pozemskej červ si dovolujete tady něco vykládat o Boží logice. Všechno, podtrhuji - všechno - co čteme z vašich příspěvků ,je klasickou ukázkou toho, kam až může dojít lidská zaslepenost vírou.
Nemyslete si ani náhodou, že dnes můžete lidem nalévat do hlav nesmyslná dogmata, na kterých je postavena křesťanská víra,
Takže závěr - nepřijít Velká francouzská revoluce, prožili bychom ne komunismus a nacismus, ale prožívali bychom dodnes totalitní vládu církve.
MOJE KONEČNÉ VYJÁDŘENÍ :
Jsem opravdu rád, že Vás neopouští veselost. (10. 05. 2008). Rozhodně Vám ji přeji Avšak nevím, jak řeší Váš zásadní problém zde: t. j. pochopení mých textů. Kritizujete mne v obecné rovině; zatím jste neuvedl jediný rozbor jediné mé teze, ve které bych se mýlil. Ale již se opakuji; to jsem uvedl již 03. 05. 2008. Nepouštíte se do odborné diskuse, dle mého soudu proto, že byste v ní neobstál.
POVAŽUJETE-LI MNE ZA UBOHÉHO POZEMSKÉHO ČERVA (10. 05. 2008), KLADU SI OTÁZKU (TEDY NEKLADU JI VÁM), ZA KOHO SE POKLÁDÁTE VY?
Ve svém příspěvku (11.04/2008) urážíte Boha, křesťany, muslimy. Když obviňujete Boha ze lži přisuzujete mu zneužití moci, svědčí to nejen o nepochopení biblického textu, ale i o tom, že jste zcela v Satanově moci.
(Panovník Hospodin může zajisté své síly použít, ale nikoli zneužít-ale dokážete to s Vaším kognitivním aparátem vůbec pochopit?) Je velmi zvláštní, že se dovoláváte inteligence, nezávislého myšlení, vzdělání, etc.
Skutečně vzdělaný člověk se zajisté může názorově vymezit vůči komukoli; ovšem za předpokladu, že nikoho nesnižuje, ani neuráží. Vy však urážíte, což svědčí o tom, že nejste vzdělaný, ani nezávislý.
Svobodu v Kristu a celý NZ nám nádherně vyjádřil jeden katolický farář popravený za velké francouzské revoluce. Jeho komprimovaná formulace zní:
S KRISTEM I V ŽALÁŘI SVOBODA – BEZ KRISTA I NA SVOBODĚ ŽALÁŘ.
Tuto pravdu jsem zde uveřejnil ve svém příspěvku dne 02. 07. 2006.
Další souvislosti:
2Kor. 3:17 „Duch je tím Pánem; kde je Duch Páně, tam je svoboda.“
1Kor. 1:22,23 „Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Mesiáše ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, JE KRISTUS BOŽÍ MOC A BOŽÍ MOUDROST.“
A ten, kdo zakouší svobodu v Kristu, má jen tyto cíle: Jemu sloužit, o Něm svědčit a s Ním žít.
Na tom, co jsem již dříve napsal, trvám. Vše, co jsem měl v těchto otázkách sdělit, jsem učinil. Jsem stále přesvědčen o tom, že patříte mezi Svědky Jehovovy. Máte jejich myšlení, používáte jejich slovník i rétoriku. Nic Vás ale neopravňuje k tomu, abyste zpochybňoval spolehlivost Bible, urážel křesťany, muslimy a jejich víru. A jestliže křesťanem nejste, pak byste na křesťanském portále neměl své názory zveřejňovat.
Odhlédneme-li od toho všeho, záleží jen na tom, čím je pro Vás Pán Ježíš Kristus. Pokud pro Vás není Cestou, Pravdou a Životem (J. 14:6), jedinými Dveřmi vedoucími ke spasení (J. 10:9) a pokud Ho nepokládáte za soupodstatného (jedné podstaty) s Otcem (J. 10:30) – pak žijete ve smrti. Ale pro Vás, pro mne i pro všechny je zde jedno veliké plus, totiž to, že kdo k Němu přijde, jistě nebude odmítnut (J. 6:37).
Lépe to už formulovat nedokáži. Pokud to nemůžete pochopit, je jasné, že Vám v tom někdo (něco) brání.
2Kor. 4:4 „Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.
Loučí se s Vámi
BohemianAnonymus

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód