Bible kralická - 2Kor 3,17

2Kor 3,17 Nebo Pán Duch jest, a kdež jest Duch Páně, tuť i svoboda.