Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Synod a manželství LBGTQ+

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 11. 07. 2019 22:56
Předmět: Re: Synod a manželství LBGTQ+

Vážený bratře Jiří, velmi rád bych se nechal uchlácholit Vaším příspěvkem, nicméně tento postup je typickým "vařením žáby". Vyzývám SR, aby se od podobných tendencí distancovala a vydala příslušná prohlášení. Komisi žel zřídit musí, to mi je jasné. Ptám se však, jak je možné, že toto téma vůbec synodem prošlo?? To většina synodálů připouští diskuzi o výlučnosti manželství tak, jak jej ustanovil Bůh? Kam se to dostáváme? Chápu, že se devianti hlásí o svá "práva" a vykřikují, takže to projednává parlament ČR. Co to však znamená vést takovou debatu v církvi?? Co to je za církev? Čte vůbec někdo z těchto "diskutujících" Bibli? Jsem tím znechucen, protože to je naprosto jasné směřování "liberálním" směrem. Liberálními jsou označovány denominace (většinou evangelické), kde mnoho členů a dokonce farářů příliš nevěří v pravdivost základních bodů vyznání víry, berou to jaksi "neurčitě", křesťanský život je přizpůsoben životnímu stylu. Typické je podporování náboženského synkretismu a otevřenost různým deviacím. ČCE se až příliš těmto odnožím začíná podobat, toto je však pro mnoho z nás nepřijatelné.

Mnou zmíněný antropocentrismus jste se snažil přisoudit Kristu, abych si uvědomil, že je důležitý? To je úsměvné… On sám, nebešťan se snížil na naši úroveň, aby nás vykoupil. Víme, že skrze Něj a pro Něj je stvořeno vše, On sám je první vzkříšený, vykoupení jsme Jím. Takže člověk a jeho rozumy rozhodně nejsou centrem ani smyslem. Jsme součástí Božího plánu záchrany i nového stvoření. Nejsme jen my, jsou i duchovní vlády, trůny, panstva a mocnosti.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód