Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Synod a manželství LBGTQ+

Od: Kazatel ČCE Jiří Tengler <>
Kdy: 11. 07. 2019 15:38
Předmět: Re: Synod a manželství LBGTQ+

Bratře Poláku,
1. Píšete: "Prosím a žádám o důrazné zamítnutí takového rozhodnutí." Chcete tedy, aby synodní rada žádnou komisi neustanovila a ignorovala tak rozhodnutí synodu? "Synod ukládá synodní radě, aby jmenovala komisi,…" Jak potom budeme naši církev spravovat, když se synodní rada nebude ohlížet na usnesení synodu? Máte promyšlený nějaký jiný postup? Synodní rada není hrstkou papalášů, kterí nemusí brát ohled na vůli zástupců sborů a seniorátů.
2. Píšete: "synod po Vás žádá komisi k projednání LGBTQ+ manželství, tj. udělení statutu manželství pro páry, kde není muž a žena." Kouzelná je vaše zkratka "tj.", kterou přeskočíte na svůj velmi a nepříznivě zkreslený výklad usnesení synodu. Vy mluvíte rezolutně o "udělení statusu manželství", synod velmi krotce mluví o přípravě - komise rozhodně nemá udělovat nějaký status, ale teprve se zabývat "přípravou na rozhovor s lidmi z LGBTQ+ komunity a přípravou stanoviska ČCE k otázce, zda je svazek dvou lidí stejného pohlaví partnerstvím nebo může být i manželstvím." Čili nic definitivního, teprve příprava podkladů. — Výsledkem činnosti komise a následného projednání synodem dost dobře může i pravý opak toho, čím strašíte. Jako synodál vím, že leckdo hlasoval pro dotyčné usnesení, aby se konečně mohlo vyhlásit, že stejnopohlavní svazek manželstvím není. Jenže tuhle možnost vy jste pohřbil svou rozumbradovsky vševědoucí zkratkou "tj."
Jak chcete v církvi vést moudrý a duchaplný rozhovor, když vy sám překrucujete skutečnosti a podsouváte druhým nepatřičné názory?
A ještě k tomu proklínanému antropocentrismu: Já osobně vím o Někom, kdo byl tak hodně antropocentrický, až se sám stal člověkem. Dost se o Něm píše v Bibli, asi jste to taky někdy četl.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód