Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: autorita Bible

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 06. 09. 2018 20:26
Předmět: Re: autorita Bible

1. V Jan 1. stojí "Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi" takže Bible se správným výkladem vždy ukazuje na Krista a nejsou v rozporu. 2. Pořád mi tady spousta lidí vyčítá že soudím, odsuzuji, povyšuji se atd…. Já jsem přesvědčen, že je správné a potřebné nazvat hřích hříchem. Homosexuální akt (ne sklony) je hříchem a pokud se mi k tomu bratr (sestra) přizná, modlíme se za sílu s tím skončit. Pokud s tím nechce skončit, zůstává předmětem modliteb a zájmu. Duch Boží a zdravé společenství sester a bratří přivádí hříšníka na kolena a neutvrzuje ho v tom, že je jeho nečistota v pořádku.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód