Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: autorita Bible

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 02. 09. 2018 14:41
Předmět: Re: autorita Bible

Snažím se přijmout Vaši přezdívku farizej jak píšete ne negativně, tedy pozitivně- dal jste mi těžký úkol. Víra založená na Písmu Svatém je pro nás křesťany pevným bodem, něčím na čem můžeme "zavěsit" svůj život. Jsem pro Vás fundamentalista, tzn. pevným základem, fundamentem je pro mně Kristus. Pokud začneme mravoučné části Bible (jsou v epištolách i evangeliích) relativizovat, pevný bod pro nás přestane být pevným. Už tedy Bibli není nutné brát úplně vážně, záleží na naší interpretaci a závěrů ke kterým svým mudrováním dojdeme v kulturním kontextu doby, světa v němž žijeme? Pokud by takto uvažovali první křesťané, máme tu paskvil plný modlářství starověku. To je snad jasné. Druhá věc je dialog s lidmi. Pán Ježíš se skutečně zdržuje na místech, kam byste Vy, nebo já možná nešli ani dnes. Není to dát si s kamarády pivko v putice. Je to spíš sezení v herně s mafiány a ve veřejném domě s děvkami. Pán Ježíš s nimi tráví čas, aby jim porozuměl a nabídl cestu. Neschvaluje jejich hříšné jednání, ale přiblíží se k nim, prokáže jim milost, odpuštění a říká že už tak žít nemusí (Zacheus, žena chycená při nevěře). Toto může být i vzorem pro naše jednání s lidmi LGBT. Nebudeme tedy odsuzovat, ale můžeme s Pánem vyhlásit "dnes přišla spása do tohoto domu" pokud litují svého hříchu. Mohou být svobodní od svých sklonů, pokud Krista přijmou. Nebudou první ani poslední takto osvobození. Ještě si uvědomte, že Váš přístup se dá aplikovat na úplně každý poklesek, tímto způsobem bychom mohli tedy úplně škrtnout pojem hřích. Je to tedy evidentně špatný přístup, nevede nikam. Římanům 6, 15-16: Nuže, budeme hřešit, když nejsme pod zákonem, ale pod milostí? V žádném případě! Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti anebo poslušnosti ke spravedlnosti. (překlad 21.)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód