Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: autorita Bible

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 01. 09. 2018 11:09
Předmět: autorita Bible

Píšete: "skutečně věřící člověk je podle mého mínění ten, kdo uznává co je psáno v Bibli- a nepochybuje o tom." Tak to je prosím přístup tzv. fundamentalistický, vůbec ne evangelický, a nedivte se, že v něm s vámi bude souhlasit jen velmi málo evangelíků. - Evangelík totiž o těch biblických slovech pochybovat bude a může, a bude se ptát, např. 1. je všechno, co je psáno v Bibli, skutečně závazné? Kolik příkazu je ve SZ, a dovolím si myslet, že většinu z nich nedržíte ani vy; 2. jsou pro nás závazná přikázání SZ? vždyť i Ježíš si např. přikázání o sobotě vykládá dost volně; 3. týká se sz zákaz homosexuality i toho, co nazýváme homosexualitou dnes? najdete výklady, a patří mezi ně také ten náš oficiální synodní, které říkají, že to byl zákaz tehdejší kultické h., a že dnešní h. kolem nás je něco jiného; 4. je přikázání lásky nejdůležitější, a všechna ostatní v něm zahrnuta? co z něho pak vyplývá pro naše mluvení o h.? 5. i kdybychom z Bible vyčetli, že h. je hřích, máme takto hlasitě mluvit a psát před našimi h. bližními? co o nich můžeme vědět? to jim vidíme do ložnic? - Prostě nesouhlasím s vámi zásadně.

Přidat příspěvek:


















Ověřovací kód