Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Je možný církevní sňatek dvou homosexuálů?

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 31. 08. 2018 21:45
Předmět: Re: Je možný církevní sňatek dvou homosexuálů?

Aleši, 1. manželství je svátost, tzn. akt budující víru skutečně uznáno jen u ŘKC, anglikánů, husitů a pravoslavných. ČCE má svátost pouze křest a večeři Páně. Obzvláště v této době mně to velmi mrzí, protože člověk žijící v řádném manželství má daleko snadnější cestu k Bohu díky čistotě a požehnání z manželství pramenící. Díky možnosti čistě, požehnaně a řádně vybít svoji sex. touhu nemá tak důvod pro sex. nečistotu a může zůstat čistý relativně snadno. Zřejmě proto i kněží v Izraeli museli být ženatí (toto jsem četl, nevím zdroj). 2. "skutečně věřící člověk" je podle mého mínění ten, kdo uznává co je psáno v Bibli, svaté knize pro nás křesťany. Všichni víme, že homosexualita (myslím skutkem, ne sklony) je nečisté a hříšné jednání. Pokud se takové jednání někdo snaží obhájit, uznat za bezhříšné a správné, není skutečným křesťanem, ale člověkem který si přizpůsobuje křesťanství tak, jak se mu zrovna hodí, pokud nemá hned potřebné odpovědi. Pokud mám pochybnosti, je to celkem běžné a normální. Nemohu kvůli tomu ale začít převracet Boží řády. Mám jedno přání- abych ve své denominaci NIKDY nemusel slyšet otázku v předmětu tohoto vlákna.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód