Historie kazatelů na sboru ČCE VANOVICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
22. 11. 1874 23. 8. 1875 f Ferdinand Císař vikář
28. 2. 1883 r. 1884 f František Kozák vikář
r. 1896 13. 10. 1898 f František Klapuš výpomocný kazatel Vanovice a Velim
11. 9. 1900 23. 5. 1902 f Kamil Nagy vikář
15. 3. 1908 26. 9. 1939 f Kamil Nagy farář
1. 5. 1916 31. 10. 1916 f Jan Kučera vikář
1. 9. 1924 28. 2. 1938 d Václav Hrubý diakon
15. 2. 1932 30. 9. 1941 v Samuel Dobis diakon
1. 11. 1933 30. 9. 1945 f Tomáš Rumíšek diakon Vanovice pro BOSKOVICE
1. 12. 1939 31. 7. 1941 f Ladislav Barot ThB. vikář
1. 8. 1941 31. 8. 1980 f Ladislav Barot ThB. farář
12. 9. 1942 31. 7. 1945 f Adolf Dvorský diakon (Thst)
1. 10. 1945 31. 5. 1947 f Tomáš Rumíšek diakon Vanovice pro MOR. TŘEBOVOU
1. 6. 1947 31. 5. 1948 f Tomáš Rumíšek vikář Vanovice pro MOR. TŘEBOVOU
15. 2. 1981 30. 4. 1991 pp Jana Kašparová sborová sestra
15. 2. 1981 31. 8. 1991 f Pavel Kašpar farář
1. 3. 1993 31. 10. 1995 f Libor Špaček vikář
1. 8. 1996 r. 2002 f Hynek Schuster jáhen
1. 8. 1996 30. 4. 2002 f Hana Schusterová farářka
1. 5. 2002 31. 7. 2003 f Miroslav Rozbořil farář
1. 8. 2003 31. 7. 2017 f Pavel Freitinger farář
1. 8. 2003 31. 8. 2017 f Lenka Freitingerová farářka
1. 10. 2017 30. 9. 2023 pp Daniela Chladilová
1. 8. 2018 31. 7. 2023 f Anna Peltanová
  • Aktualizace: 29. 10. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny