f. Hynek Schuster 

adresa:
Českých bratří 223
561 12 Brandýs nad Orlicí

mobil: 604 123 217
email:

v činné službě
na sboru: BRANDÝS nad Orlicí (od roku 2012)
nar.: 1966

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 11. 1993 31. 1. 1995 KRABČICE u Roudnice nad Labem diakon
1. 2. 1995 31. 7. 1996 LIBKOVICE pod Řípem jáhen
1. 8. 1996 30. 4. 2002 VANOVICE jáhen
1. 5. 2002 31. 8. 2012 SEMTĚŠ jáhen
1. 9. 2012 31. 8. 2024 BRANDÝS nad Orlicí jáhen, od 1.4.2019 farář

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová