Historie kazatelů na sboru ČCE v Ústí nad Labem

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 9. 1947 31. 8. 1952 d Jan Matěj Tomeš diakon pro TRMICE
1. 11. 1947 22. 10. 1965 f František Varcl farář
1. 4. 1955 15. 7. 1958 f Josef Valenta pro Trmice
1. 8. 1958 31. 3. 1959 f Zdeněk Borecký seniorátní vikář pro Trmice
1. 2. 1966 31. 12. 1989 f Hynek Merta farář
1. 10. 1994 31. 10. 1996 f Daniel Pfann Mgr. vikář
1. 11. 1996 31. 5. 1998 f Daniel Pfann Mgr. farář
1. 9. 1999 r. 2004 f Michal Šimek farář
r. 2001 19. 3. 2008 f Anna Pavlosková farářka
1. 11. 2006 31. 10. 2007 f Miloslav Nekvasil farář
1. 2. 2008 31. 7. 2015 f Marie Molnár farářka
1. 10. 2018 16. 5. 2024 f Tomáš Jun celocírkevní kazatel s určením pro FS ČCE v Ústí nad Labem
  • Aktualizace: 15. 11. 2023, FS ČCE ÚSTÍ nad Labem

Schematismus – poslední změny