f. Tomáš Jun  (ústecký konsenior)

adresa:
FS ČCE Ústí nad Labem
Dvořákova 1527/6
400 01 Ústí nad Labem

mobil: 724 321 575
email:

v činné službě
na sboru: ÚSTÍ nad Labem (od roku 2018)
konsenior: ústeckého seniorátu
nar.: 1986

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru funkce pozn.
1. 10. 2018 15. 5. 2024 Povšechný sbor v činné službě / farář celocírkevní farář s určením pro FS ČCE v Ústí nad Labem
1. 10. 2018 15. 5. 2024 ÚSTÍ nad Labem v činné službě / farář celocírkevní kazatel s určením pro FS ČCE v Ústí nad Labem

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny