Ostatní (registrace pro právnické osoby, skupiny)

Jste-li jednotlivec/fyzická osoba, využijte registrace do Klubu.

Chcete-li se registrovat jako právnická osoba, spolek, občanské sdružení či skupina, pošlete nám e-mail na adresu .

V e-mailu uveďte:
  • o jaký subjekt se jedná (název, náplň, poslání)
  • návrh názvu internetové adresy (xxxx.evangnet.cz, xxxx@evangnet.cz)*
  • zda poštu budete vybírat přímo ze schránky nebo ji chcete přesměrovat
  • kontaktní e-mail, příp. telefon/mobil

    *v názvu domény nemůže být tečka. Při víceslovných názvech užijte pomlčku. Je logické, že tvar s pomlčkou bude použit i pro e-mailovou adresu
  •