Oznámení: Společnosti Christian Refugee Service hledá pomoc pro čínské křesťany v ČR

Oznámení > Různé

Společnost Christian Refugee Service hledá pomoc pro čínské křesťany, kteří kvůli pronásledování v Číně žádají o azyl v České republice. Pokud máte v rámci sboru, farnosti, případně mezi svými členy možnost bezpečného ubytování pro jednu nebo více osob, jste schopni zajistit drobný pracovní úvazek a ochotni přijmout člověka, který neumí dobře česky a potřebuje podporu, ozvěte se prosím na adresu . Společnost Christian Refugee Service poskytne veškerou možnou součinnost a pomůže vyřídit potřebné formality.

Milí přátelé,
je tomu již několik let, co v České republice žijí čínští bratři a sestry, kteří zde požádali o azyl z důvodu pronásledování pro svou víru. Jejich život v Česku není lehký. Snaží se učit jazyk, hledání zaměstnání je pro ně velmi těžké, čemuž pomáhají také české zákony. Po celou dobu, dnes již pět až šest let!, žijí neustále ve strachu, že se budou muset vrátit do Číny. Nemají také přílišnou důvěru v cizí osoby.
Ze zkušeností, které s prací s těmito lidmi máme nám vyplynulo, že je pro ně zásadní, aby měli stabilní a bezpečné místo k bydlení a současně prostředí, ve kterém se mohou bezpečně pohybovat, seznámit se s vícero lidmi, nabývat jistotu v novém jazyce, ale také, kde si mohou odpočinout, zregenerovat a uklidnit se.
Aktuálně se někteří z nich vracejí do pobytových středisek, protože se jim již nedaří z finančních důvodů udržet samostatné bydlení nebo najít trvalé zaměstnání. Ministerstvo vnitra nyní začalo vydávat rozhodnutí, kterými jim zamítá žádost o azyl a uděluje pouze doplňkovou ochranu. Budou tak muset ve většině případů brzy opustit pobytové středisko a najít si práci a bydlení. Výzva je tedy velmi naléhavá.
Díky “pilotnímu projektu” v jednom ze sborů ČCE se nám podařilo otestovat, že tyto podmínky výborně splňuje církevní prostředí. Sbor, kterému patří velký dík, zajistil bydlení pro dva bratry z Číny, a také práci na pozici kostelníka. Díky této příležitosti dnes oba začínají v novém zaměstnání.
Na tomto příkladu jsme zjistili, že ačkoliv je čínská kultura velmi odlišná od té naší a ti, o které pečujeme, mají za sebou těžké chvíle, můžeme jim pomoci k novému začátku. Pokud máte v rámci sboru, farnosti, případně mezi svými členy možnost menšího bezpečného ubytování pro jednu či dokonce více osob, jste schopni zajistit drobný nebo i větší pracovní úvazek a zároveň máte srdce otevřené k přijetí sourozence v Kristu, i když zrovna nemluví plynule česky, budeme rádi, když se nám ozvete s nabídkou! Poskytneme Vám veškerou možnou součinnost a pomůžeme vyřídit potřebné formality.
S pozdravem za tým CRS
Ilona Machandrová, Ludmila Špoková a Ondřej Novák
Náš email:
Inzerent: Uživatel Evangnetu Eva Cerniňáková <>
Stav: vyřízeno
Termín: 31. 7. 2021