Oznámení: FS ČCE v Letohradě hledá kazatele na plný úvazek

Oznámení > Kazatelská místa

Volné místo kazatele v aktivním sboru v podhůří Orlických hor. Dobrá dopravní dostupnost, všechny výhody malého města s plnou občanskou vybaveností.

Nabízíme uvolněné místo kazatele na Farním sboru v Letohradě. Jsme aktivní společenství, k bohoslužbám se schází kolem 40 lidí všech věkových kategorií plus 10-15 dětí do 15 let. 1x měsíčně zajišťujeme bohoslužby v kazatelské stanici v Písařově. Ve sboru se kromě bohoslužeb pravidelně konají biblické hodiny pro děti a dospělé, nedělní škola, 2x měsíčně se schází senioři, 1x měsíčně je setkání 40+ a 60+, střídáme se po rodinách. Ve sboru jsou 4 výpomocní kazatelé.
Během války na Ukrajině jsme poskytli ubytování cca 20 uprchlíků, z nichž někteří v místě zůstali a navštěvují naše sborové aktivity. Patří do evangelických ukrajinských církví.
Dlouhodobě udržujeme partnerské vztahy s First Presbyterian Church of Annapolis, posíláme tam na měsíční pobyt naše mládežníky, společně organizujeme letní příměstský tábor pro děti, který pořádáme pod názvem Za angličtinou do kostela.
Našemu budoucímu kazateli nabízíme kromě prostorného bytu 3+1 v budově kostela také nově vybavenou kancelář, flexibilní staršovstvo a ochotu podporovat jakoukoliv smysluplnou aktivitu sloužící dobrému jménu sboru/církvi v místě a okolí. Dopravní spojení vlakem je z Letohradu velmi dobré, za 20 minut jste na páteřním koridoru Praha-Ostrava. Další informace poskytne kurátorka Renata Popelářová, tel. 731215246, email: letohrad@ evangnet.cz
Inzerent: FS ČCE LETOHRAD <>
Stav: trváKontaktní formulář


<Neověřeno!>

Re: FS ČCE v Letohradě hledá kazatele na plný úvazek

Ověření emailu