Oznámení: FS ČCE v Letohradě hledá kazatele/kazatelku na plný úvazek

Oznámení > Kazatelská místa

Volné místo kazatele v aktivním sboru v podhůří Orlických hor. Dobrá dopravní dostupnost, všechny výhody malého města s plnou občanskou vybaveností.

Nabízíme uvolněné místo kazatele/kazatelky na Farním sboru v Letohradě. Jsme aktivní společenství, k bohoslužbám se schází kolem 40 lidí všech věkových kategorií plus 10-15 dětí do 15 let. 1x měsíčně zajišťujeme bohoslužby v kazatelské stanici v Písařově. Ve sboru se kromě bohoslužeb pravidelně konají biblické hodiny pro děti a dospělé, nedělní škola, 2x měsíčně se schází senioři, 1x měsíčně je setkání 40+ a 60+, střídáme se po rodinách. Ve sboru jsou 4 výpomocní kazatelé.
Během války na Ukrajině jsme poskytli ubytování cca 20 uprchlíků, z nichž někteří v místě zůstali a navštěvují naše sborové aktivity. Patří do evangelických ukrajinských církví.
Dlouhodobě udržujeme partnerské vztahy s First Presbyterian Church of Annapolis, posíláme tam na měsíční pobyt naše mládežníky, společně organizujeme letní příměstský tábor pro děti, který pořádáme pod názvem Za angličtinou do kostela.
Našemu budoucímu kazateli/kazatelce nabízíme kromě prostorného bytu 3+1 v budově kostela také nově vybavenou kancelář, flexibilní staršovstvo a ochotu podporovat jakoukoliv smysluplnou aktivitu sloužící dobrému jménu sboru/církvi v místě a okolí. Dopravní spojení vlakem je z Letohradu velmi dobré, za 20 minut jste na páteřním koridoru Praha-Ostrava. Další informace poskytne kurátorka Renata Popelářová, tel. 731215246, email: letohrad@ evangnet.cz
Inzerent: FS ČCE LETOHRAD <>
Stav: trváKontaktní formulář


<Neověřeno!>

Re: FS ČCE v Letohradě hledá kazatele/kazatelku na plný úvazek

Ověření emailu