Oznámení: Sbor ČCE v Hošťálkové hledá kazatele

Oznámení > Kazatelská místa

Sbor ČCE v Hošťálkové hledá kazatele s nástupem od 1. 9. 2021.

K dispozici je byt 5+1 ve sborovém domě, garáž a zahrada. Ve sboru jsou zastoupeny všechny generace pasivně i aktivně. Pravidelně se konají biblické hodiny, modlitební setkání, nácvik sborového zpěvu, setkání nedělní školy, náboženství, dorostu a mládeže. Několikrát do roka se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Rajnochovicích, rodinné či mládežnické bohoslužby a odpolední bohoslužby pro seniory. V obci je lékař, obchody, pošta, školka i škola. Do větších měst (Vsetín, Valašské Meziříčí) je dostupnost dobrá. Od kazatele očekáváme komunikační schopnosti napříč generacemi, lásku k lidem, misijní zápal a ekumenickou otevřenost. Pro více informací je možno kontaktovat současného faráře sboru Petra Maláče na mail . Více informací o aktivitách sboru naleznete na http://www.ccehostalkova.cz/.
Inzerent: FS ČCE HOŠŤÁLKOVÁ u Vsetína <>
Stav: vyřízeno
Termín: 31. 8. 2021