Oznámení: Nabídka bytu k pronájmu

Oznámení > Pronájem/Ubytování

Ve sborovém domě ČCE, Zahradní 898/33 v centru Karlových Var se uvolnil podkrovní byt 3+1 k pronájmu. Případní zájemci nechť se hlásí na tel. 736 500 708 či přes email:

Inzerent: FS ČCE KARLOVY VARY <>
Stav: vyřízeno
Termín: 31. 8. 2019