Oznámení: FS ČCE Nové Město na Moravě hledlá faráře

Oznámení > Kazatelská místa

Farní sbor ČCE v Novém Městě na Moravě hledá faráře s nástupem v termínu červen – srpen 2018.

Co nabízíme:
  • Prostředí tradičního silného sboru v Horáckém seniorátu
  • Byt ve sborovém domě v Bystřici nad Pernštejnem
  • Otevřený sbor vůči veřejnosti – koná se zde řada mimo bohoslužebných akcí se zaměřením na širokou veřejnost – koncerty, besedy, výstavy, zahradní slavnost, jarmark, Noc kostelů apod.
  • Spolupracujeme s Diakonií ČCE – od ledna roku 2017 jsme zapojení do projektu Pečuj doma. Ve spolupráci se střediskem Diakonie ČCE v Myslibořicích připravujeme výstavbu domova se zvláštním režimem.
  • Dobrovolnickou pomoc řady členů sboru při pořádání různých sborových akcí i u akcí zaměřených na veřejnost.
  • Pěvecký sbor – ženský i mužský.

Další podrobnosti vám rád sdělí kurátor sboru Petr Hladík tel: 602 730 793, e-mail:
Inzerent: FS ČCE NOVÉ MĚSTO na Moravě <>
Stav: vyřízeno