Oznámení: Kurz Úvod do sociálního zemědělství 10. - 12. 3. 2017

Oznámení > Vzdělávání

Sociální zemědělství zahrnuje celou škálu činností, jejichž cílem je podpořit a pomoci lidem, kteří se dostávají na okraj společnosti kvůli nejrůznějším znevýhodněním, a to na základě zaměstnávání, rehabilitací a terapií a vzdělávacích činností především na farmách a při zemědělských činnostech. V sociálním zemědělství se setkáváme s tématy jako např.: sociální a solidární ekonomika, multifunkční a postproduktivní zemědělství, sociální exkluze a sociální integrace, ale také jídlo v souvislostech a společenská odpovědnost, rozvoj komunit, rozvoj venkova a především postavení sociálního pracovníka a sociální práce v nich.

Kurz nabízí celkový přehled o historii a současnosti sociálního zemědělství v Evropě a v České republice, typologii farem a organizací, cílových skupin atd. sociálního zemědělství. Kurz se věnuje dalším tématům, která se váží k zemědělské farmě jako důležitému partnerovi místního rozvoje na venkově (WWOOF, KPZ, komunitní a sociální zahrady). Během kurzu jsou nabízeny skupinové i individuální konzultace a řeší se konkrétní otázky z této oblasti. Součástí kurzu je exkurze na dvě sociální farmy. Lektorují Eliška Hudcová, Vojtěch Veselý a Míša Nosková. Další informace jsou k dispozici na http://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani.
Inzerent: Kazatel ČCE Jonatan Hudec <>
Stav: vyřízeno
Termín: 6. 2. 2017