Oznámení: Hledá se vedoucí církevního střediska Tábora v Bělči

Oznámení > Nabídka práce

Vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické (ÚCK ČCE) vypisuje výběrové řízení na pozici:

Vedoucí církevního střediska pro kursy a rekreace - Tábor Jana Amose Komenského Běleč nad Orlicí
Požadujeme:
 • minimálně ukončené SŠ vzdělání
 • komunikativnost a osobnostní předpoklady pro vedení pracovního týmu
 • prokazatelná zkušenost s vedením účetnictví a materiálové evidence
 • řidičský průkaz skupiny B
 • trestní bezúhonnost
 • znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook)
 • praxe v oblasti řízení rekreačního střediska výhodou.

Popis:
 • vedoucí církevního střediska pro kursy a rekreace zodpovídá za činnost a fungování celého rekreačního střediska.

Nabízíme:
 • hlavní pracovní poměr
 • velmi různorodou činnost s možností řízení a rozhodování
 • další zaměstnanecké výhody
 • případnou pomoc při řešení ubytování
 • předpokládaný nástup je 1. 5. 2016.

Přihláška musí obsahovat: 
 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis
 • originál výpisu z rejstříku trestů nebo notářsky ověřenou kopii (ne starší 3 měsíců) 
 • fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kontakt na minimálně jednu osobu, která může podat reference.

Termín uzávěrky předkola výběrového řízení: 15. 3. 2016 (rozhoduje datum doručení do ÚCK). Přihlášky musí být doručeny v obálce s označením „Výběrové řízení na pozici vedoucí církevního střediska pro kursy a rekreace TJAK Běleč – neotvírat“ a doručeny na adresu: Českobratrská církev evangelická, pošt. přihr. 466, Jungmannova 9, 111 21 Praha 1 poštou nebo osobně do sekretariátu ÚCK. Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel. Bližší informace podá PhDr. Jiří Tregler, tel.: 602 622 203, .
Inzerent: Uživatel si přál zůstat v anonymitě
Stav: vyřízeno
Termín: 15. 3. 2016