Oznámení: Konference Prevence rizikového sexuálního chování

Oznámení > Různé

se uskuteční v Praze konference s akreditací MŠMT pro pedagogy, výchovné pracovníky, odbornou veřejnost a rodiče. Konference je zaměřena na aktuální odborné poznatky k tématům, která ukládá RVP jako prevenci rizikového chování a výchovu zdravých postojů v otázkách sexuality. Akce se koná v Nové budově Magistrátu HMP na Mariánském nám. 2 od 8:30 do 15:00 hod. Jste srdečně zváni!

Inzerent: Uživatel Evangnetu Petra Michalová <>
Stav: vyřízeno
Termín: 10. 11. 2014