Oznámení: FS ČCE v Ostravě hledá faráře

Oznámení > Kazatelská místa

Nabídka práce

FS ČCE v Ostravě hledá faráře na uvolněné místo kazatele sboru se schopností a ochotou k týmové práci.
Bližší informace u kurátora sboru (tel. 608 004 356).

http://ostrava.evangnet.cz/hledame-farare/
Inzerent: FS ČCE OSTRAVA <>
Stav: vyřízeno