Oznámení: Jak mohou církve pomoci sociálně vyloučeným?

Oznámení > Na vědomí

Zveme vás na diskusní večer a setkání mezi představiteli církve, odborníky ze sociální oblasti a aktivisty Setkání se uskuteční ve čtvrtek 26.9. od 19.00 na Evangelické teologické fakultě, Černá 9, Praha 1. Při panelové diskusi se vyjádří necírkevní odborníci z různých oborů k tomu, jak mohou církve dobře plnit svůj úkol daný jim Kristem – být zde s jeho nejmenšími. Poté bude následovat neformální setkání, vzájemná seznamování a rozhovory nad čajem i vínem.

Zve a na viděnou se těší Mikuláš Vymětal, evangelický farář. Bližší informace na tel.č. 731 473 457.
Inzerent: Kazatel ČCE Mikuláš Vymětal <>
Stav: vyřízeno
Termín: 26. 9. 2013